Groen inkoop Heemstede – Aanbestedingsnieuws

Groen inkoop Heemstede

Foto: ©Boomkwekerij van den Berk Veghel

De afgelopen jaren heeft gemeente Heemstede bomen en beplanting bij verschillende partijen ingekocht. Gemeente Heemstede wenst nu een raamovereenkomst af te sluiten. De opdracht geldt voor zowel bomen als beplanting. Hierbij is het de bedoeling om één partij voor beide producten of om één partij per perceel te contracteren. Voor de gemeente is het van belang dat er op een eenvoudige manier te bestellen is en er kwalitatief hoogwaardige producten worden geleverd. Gemeente Heemstede wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor de levering van bomen en beplanting. De raamovereenkomst heeft een totale looptijd van vier jaar, waarvan twee jaar de initiële periode is. Het is de wens van de gemeente deze raamovereenkomst in te laten gaan op 1 november 2022.  Daarna is er tweemaal een optie tot verlenging van één jaar. De opdracht is opgedeeld in twee percelen. Het is wenselijk om één partij voor beide percelen te contracteren of één partij per perceel. Het is de bedoeling dat de gemeente een bestelling kan plaatsen voor de levering van bomen en/of beplanting. De opdracht betreft uitsluitend het leveren van bomen en beplanting aan de gemeente. De levering vindt plaats op een door de gemeente aangewezen locatie binnen de gemeentegrenzen van gemeente Heemstede. De eisen voor de levering staan in het Programma van Eisen.

De opdracht wordt opgedeeld in twee percelen.
Perceel 1: Bomen
Perceel 2: Beplanting
Aanbieders kunnen inschrijven op één of beide percelen en kunnen één of beide percelen gegund krijgen. De keuze voor de percelen dient duidelijk aangegeven te worden in Tenderned en op het referentieformulier. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die niet is uitgesloten en de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de laagste prijs heeft ingediend.

NDR: Ook in deze aanbesteding staat bij gunning weer de onzin van “niet is uitgesloten wegens het niet voldoen
aan uitsluitingsgronden en minimumeisen “. Waarom aanbesteders toch zo hardleers zijn is ons een raadsel, we schrijven er al het hele jaar over.

Bron: Tenderned woensdag 10 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269370

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *