Vervanging komportalen gemeente Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Vervanging komportalen gemeente Tilburg

Illustratie: © Gemeente Tilburg

In verband met de Europese invoering van het ISA-systeem in alle nieuwe voertuigen vanaf juli 2022 is aanpassing van de komborden noodzakelijk. ISA gebruikt een videocamera die snelheidsborden herkent om bestuurders op de hoogte te stellen van de huidige snelheidslimiet en automatisch de snelheid van het voertuig te beperken als dat nodig is. Om verantwoord op deze ontwikkeling voor te kunnen sorteren, is er een nieuw bebouwde kombord ontwikkeld. Op Europees niveau sluiten we hiermee direct aan op de reeds bestaande komborden in onze buurlanden. Tilburg wenst deze komborden op korte termijn door de hele gemeente te plaatsen. Het onderwerp van de opdracht voorziet in het leveren en plaatsen van nieuwe komportalen in de omgeving van de gemeente Tilburg. Daarnaast het verwijderen en hergebruiken/recyclen van de te vervangen komborden. De aanbestedende dienst raamt de opdracht op een bedrag van €250.000,-. Het aantal komborden dat vervangen, geplaatst of verwijderd dient te worden bedraagt 127 stuks. Dit is slechts een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het doel van aanbestedende dienst is het sluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer.

De opdrachtnemer dient de opdracht vóór 1 juli 2024 af te ronden. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Gegund wordt er op laagste prijs. De keuze voor gunningscriterium laagste prijs is ingegeven doordat het onderwerp van de opdracht in sterke mate gestandaardiseerd aangeboden wordt en er geen onderscheidend vermogen mogelijk is (er zijn geen grote verschillen in kwaliteit te verwachten). Derhalve wordt er bij deze aanbesteding enkel gebruik gemaakt van een Programma van Eisen en hoeft er door inschrijvers geen kwalitatief gunningscriterium te worden uitgewerkt.

Bron: Tenderned zaterdag 25 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317741

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 27 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *