Twee hoogvolume printfaciliteiten Tweede Kamer – Aanbestedingsnieuws

Twee hoogvolume printfaciliteiten Tweede Kamer

©Tweede Kamer, 2018

Per 19 december 2016 is de Tweede Kamer een overeenkomst aangegaan met Xerox Nederland B.V. voor de operational lease van twee hoogvolume printfaciliteiten. Die overeenkomst verloopt op 15 mei 2024. De geregistreerde afname van de operational lease hoogvolume printfaciliteiten is drie miljoen afdrukken per jaar. De Tweede Kamer beoogt door middel van de aanbesteding een overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer voor de full operational lease van twee hoogvolume printfaciliteiten om hiermee invulling te geven aan de ambitie om zoveel als mogelijk printopdrachten inhouse uit te voeren.

De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar, met een optionele verlenging van driemaal twaalf maanden en zal naar verwachting ingaan op 1 maart 2024. De full operational lease van de twee hoogvolume printfaciliteiten dient naast de levering van de faciliteiten te bestaan uit:
1. Onderhoud, bestaande uit:
a. Een standaard jaarlijkse onderhoudsbeurt (preventief)
b. Correctief onderhoud op verzoek van de Tweede Kamer
2. Verbruiksartikelen ten behoeve van de hoogvolume printfaciliteiten, waaronder maar niet beperkt tot toners en nietjes. De prijzen voor de verbruiksartikelen dienen marktconform te zijn.
3. Technische ondersteuning, waaronder maar niet beperkt tot, telefonische ondersteuning.

De Tweede Kamer wenst dat de opdrachtnemer als onderdeel van de hoogvolume printfaciliteit een applicatie levert, waarbij printopdrachten via een webportal binnen komen, bestanden automatisch worden gecontroleerd en naar printklare formaten worden geconverteerd. De webportal dient bij aanvang van de overeenkomst ingericht te worden door opdrachtnemer. Op basis van een nauwkeurige schatting gebaseerd op de huidige afname, en rekening houdend met de ontwikkelingen die worden verwacht en die de afname in de komende jaren zouden kunnen beïnvloeden, verwacht de Tweede Kamer circa 18.000.000 afdrukken, gerekend over de gehele looptijd van de overeenkomst. De Tweede Kamer hanteert de Europese openbare procedure.

Bron: Tenderned zaterdag 25 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317743

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 27 november 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *