Vervanging bioscoopstoelen “De Nieuwe Kolk” Assen – Aanbestedingsnieuws

Vervanging bioscoopstoelen “De Nieuwe Kolk” Assen

Foto: Google Streetview

In opdracht van de gemeente Assen worden in De Nieuwe Kolk in alle zalen de bioscoopstoelen vervangen. De opdracht in deze aanbesteding betreft de ontmanteling, het ontwerp en het vervangen van deze bioscoopstoelen. De vijf bioscoopzalen van De Nieuwe Kolk zijn begin 2012 opgeleverd, maar de huidige bioscoopstoelen zijn grotendeels versleten en voldoen niet meer aan de eisen die op dit moment worden gesteld aan een bioscoopuitstraling. De vervanging van de stoelen geschiedt 1:1 conform de bestaande zaalindelingen. In totaal worden 746 nieuwe stoelen voorzien, verdeeld over 5 bioscoopzalen. Zaal 1 krijgt z.g. comfort+ stoelen, een aantal stoelen zal als extra luxe stoel worden uitgevoerd met aanvullende functionaliteiten. Voor zaal 2 overweegt de opdrachtgever ook comfort+ stoelen. Gezien de ontwikkelingen in de Nederlandse bioscoopsector (veel nieuwbouw van goed geoutilleerde bioscopen met grotere zalen, toenemende bezoekersaantallen en toenemende servicegerichtheid) zijn goede zitaccommodaties essentieel voor een optimale filmbeleving en noodzakelijk om de aansluiting
met deze ontwikkelingen te behouden. Traditioneel hebben bioscoopstoelen het zwaar te verduren als gevolg van intensief en soms oneigenlijk gebruik door bezoekers e.e.a. in combinatie met dranksnacks of ander voedsel. De huidige bioscoopstoelen hebben voor de opdrachtgever geen functie of restwaarde meer. Zonder overleg kan de opdrachtgever echter besluiten componenten/onderdelen van stoelen te verwijderen of een aantal complete stoelen uit te nemen. Deze vormen dan geen onderdeel meer van de demontage en afvoer. Hiervoor te rekenen op 10 stoelen die buiten de demontage of afvoer vallen. De vloerbedekking wordt niet verwijderd, de leverancier dient erop toe te zien dat geen beschadigingen of defecten ontstaan aan de vloer bij de demontage.

Voor de genoemde werkzaamheden zal met één onderneming een overeenkomst worden afgesloten. De overeenkomst zal een looptijd hebben voor de duur van het project. De datum van oplevering moet als een harde datum worden beschouwd, echter de opdrachtgever behoudt zich het recht voor de aangegeven data te wijzigen om haar moverende redenen.

Om u in de gelegenheid te stellen een beeld te creëren van de omvang van het werk om daarmee een goede offerte uit te kunnen brengen, biedt de opdrachtgever u de gelegenheid om deel te nemen aan een schouw op 5 december 2023 tussen 10:00 en 12:00 uur op de locatie van de Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1, 9401 ET te Assen . De schouw wordt minimaal begeleid door een (technisch) medewerker van de bioscoop. Voor deelname aan de schouw dient u uiterlijk één kalenderdag voor de schouwingsdatum u aan te melden via het berichtenmodule van Tenderned.  Tijdens de schouw kunnen géén (inhoudelijke) vragen worden gesteld over de opdracht. Vragen naar aanleiding van de schouw en/of opdracht dienen gesteld te worden door middel van één of meerdere nota`s van inlichtingen.  Uw vragen worden geanonimiseerd beantwoord in deze nota`s.

Bron: Tenderned zaterdag 25 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317702

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 27 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *