Vervanging kade Groenewegje Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Vervanging kade Groenewegje Den Haag

Foto: Google Streetview

Het Groenewegje is een kade aan de noordgrens van de stationsbuurt van Den Haag. Uit een inspectie is gebleken dat het constructieve houtwerk van de fundering van het Groenewegje in slechte staat verkeert. Dit betekent dat de geschatte levensduur nog ongeveer 5 jaar is. Het metselwerk is in redelijke staat. De situatie is zodanig dat besloten is door DSB/Stedelijk Beheer de kademuur te vervangen. De scope van het project concentreert zich op vervanging van de kade tussen de Spinozastraat en de Koningstraat. De bruggen waartussen het watervak ligt, zijn de Paviljoensbrug (verlengde van de Spinozastraat) en de Boekhorstbrug (verlengde van de Koningstraat). De te vervangen kademuur, van vleugelmuur tot vleugelmuur, heeft een lengte van circa 190 meter en dient te worden teruggebracht, waarbij de kade iets hoger komt te liggen in vergelijking met de huidige situatie. De straat is geen doorgaande route, in principe komt er alleen bestemmingsverkeer. Op de gracht staan 24 lindes in het trottoir aan de waterzijde en 6 lindes in het trottoir aan de huizenzijde. Vanwege de beschikbare vervangingsmethode kunnen de lindes aan de waterzijde tijdens de werkzaamheden niet blijven staan. Aan de waterzijde zullen nieuwe bomen worden geplant evenals een aantal aanvullende bomen aan de huizenzijde. Het totaal aantal bomen zal gelijk blijven, De werkzaamheden voor het vervangen van  een kademuur omvatten globaal:

 • Verplanten/kappen bomen;
 • Verwijderen lichtmasten en aanbrengen tijdelijke verlichting
 • Verwijderen bestrating;
 • Aanbrengen hulpdamwanden (water- en landzijde);
 • Slopen van de bestaande kadeconstructie, inclusief graafwerkzaamheden;
 • Aanbrengen stalen damwand en ankers;
 • Aanbrengen betonnen constructie met gemetselde wand;
 • Ophogen maaiveld;
 • Planten van bomen;
 • Plaatsen lichtmasten met historische armaturen inclusief LED verlichting
 • Bestraten van kade tot gevel met nieuwe DKG- materialen;
 • Plaatsen bestaand en nieuw straatmeubilair.

Het doel van het project is om de veiligheid terug te brengen door de kade te vervangen zonder schade toe te brengen aan objecten van derden en in goede verstandhouding met de omgeving. Subdoelen van dit project zijn:

 • Groeiomstandigheden van de bomen verbeteren;
 • Het behouden van bomen waar mogelijk;
 • Het verbeteren van de openbare ruimte. Toepassing van D.K.G materiaal en het verwijderen van, paaltjes.
 • Duurzaam inkopen

De Aanbesteding vindt in 2 fasen plaats:
Fase 1: Selectie
In deze fase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding. In de selectieleidraad staat vermeld welke informatie gegadigden moeten indienen en welke eisen en criteria gehanteerd worden bij de beoordeling van de aanmeldingen.

Fase 2: Gunning
De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij hun Inschrijving kunnen indienen.

Bron: Tenderned 10 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187219

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *