Vervanging hardware en migratieadvies Veiligheidsregio Twente – Aanbestedingsnieuws

Vervanging hardware en migratieadvies Veiligheidsregio Twente

Foto: Pexels.com

Veiligheidsregio Twente (VRT) heeft het voornemen haar netwerkinfrastructuur (switches en routers) op al haar locaties te vernieuwen. Het netwerk is verouderd en aan vervanging toe. De VRT wil hiermee weer een stabiel en toekomstbestendige infrastructuur aan de eindgebruikers aanbieden. Met deze nationale openbare aanbesteding wenst de VRT als opdrachtgever te
komen tot het verstrekken van een opdracht aan één opdrachtnemer voor een inhoudelijk advies over een te volgen
migratietraject waarbij er zo weinig mogelijk verstoringen optreden tijdens de migratie, de levering van de benodigde
apparatuur t.b.v. van de infrastructuur, inclusief een plan van aanpak waarin expliciet beschreven staat hoe de bestaande infrastructuur wordt vervangen; dit alles aangevuld met een realistische planning.

De opdrachtgever, Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van veertien gemeenten, gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en geeft uitvoering aan de taken en bevoegdheden van de Wet Veiligheidsregio’s. De samenwerking betreft de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. VRT beschikt over een 36-tal access-locaties, veelal gevestigd in regionaal verspreide brandweerkazernes. Daarnaast zijn een tweetal centrale (hoofdlocaties) waar zich o.a. de centrale server, storage-apparatuur en firewall bevindt. De functionaliteit die er nu is moet zoveel mogelijk worden geconsolideerd worden en hoeft niet verder geïnnoveerd te worden. Daarnaast bestaat de behoefte om de complexiteit te verminderen. De gewenste netwerkapparatuur op de locaties kan centraal beheerd worden en voorzien worden van configuratie of firmware-updates. De apparatuur op locaties maakt automatisch verbinding met een centraal (cloud-based) platform, waar
centraal beheer kan worden gedaan en de verkeersstromen worden geanalyseerd. Dit platform kan d.m.v. machine-learning gedrag van applicaties, “voorspellen” wat het netwerk doet. De configuratie op de apparatuur is compact, er is een mogelijkheid dat al het verkeer op een centrale locatie wordt uit gekoppeld. Apparaten op het netwerk worden geauthentiseerd en de apparaten binnen de netwerkomgeving krijgen een eigen rol op het netwerk, ongeacht waar men connectie maakt. De verschillende apparaten zijn logisch van elkaar gescheiden op het netwerk (zien elkaar niet), eventuele onderling connecties zijn alleen gecontroleerd mogelijk. De server-access laag zorgt voor hoog-beschikbare en hoog-performante verbindingen tussen de lokale serveromgeving en het netwerk. De switches en security-appliances ondersteunen allemaal SDN-gebaseerde concepten.
De verbindingen tussen de locaties zijn gerouteerd, om eventuele loops te voorkomen. Iedere locatie moet zelfstandig kunnen opereren (zelfs bij uitval WAN).

De VRT streeft ernaar de opdracht op 1 juni 2022 (definitief) te hebben gegund. Ingangsdatum voor de opdracht is voorzien op 1 juni 2022. De af te sluiten overeenkomst heeft een looptijd tot één jaar na inwerkingtreding.  Na afloop van de voornoemde looptijd kan de overeenkomst op verzoek van beide partijen worden verlengd. De overeenkomst mag maximaal eenmalig worden verlengd. Gunning van de opdracht vindt plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs- kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned 4 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/254223

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *