Levering en onderhoud natuurbrandbestrijdingsvoertuigen – Gooi en Vechtstreek – Aanbestedingsnieuws

Levering en onderhoud natuurbrandbestrijdingsvoertuigen – Gooi en Vechtstreek

Natuurbrandbestrijdingsvoertuig (Voorbeeld) Foto: © https://bmt-fireandrescue.com

De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is op zoek naar een opdrachtnemer die vijf regionaal in te zetten
natuurbrandbestrijdingsvoertuigen (NBB) kan leveren inclusief het bijbehorende onderhoud. Als neventaak is beoogd om de natuurbrandbestrijdingsvoertuigen in te zetten als waterwagen, type Middel (WT-M).
  Het te leveren voertuig met complete opbouw beantwoordt op hoofdlijnen aan het CCFM (Camion Citerne Feux de Forêts) concept en dient op het moment van levering te voldoen aan de vigerende Nederlandse en Europese normen, richtlijnen en wetgeving op dit gebied. Het voertuig voldoet qua uitlaatgassamenstelling minimaal aan de euro 6 norm. In het PvE wordt echter op enkele onderwerpen afgeweken van de CCFM normen, te weten:
– De NBB voertuigen dienen met een sleutel bedient te kunnen worden;
– De NBB voertuigen dienen voor de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek met een volautomatische versnellingsbak geleverd te worden.

Het voertuig inclusief alle opgebouwde componenten moeten tegen corrosie zijn beschermd of corrosievrij zijn uitgevoerd. Ook is het voertuig zodanig ontworpen en geconstrueerd dat het gedurende de afschrijvingstermijn van vijftien jaar geen nadelige gevolgen ondervindt van de repressieve taakstelling. Denk hierbij aan het veelvuldig rijden over verkeersdrempels en rijden in
zwaar terrein. Binnen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is er veel aandacht voor veiligheid en arbeidshygiëne. Het is dan ook vereist dat opdrachtnemer bij het ontwerp en inrichting van het voertuig hier sterk rekening mee houdt. Dit betekent onder andere dat met betrekking tot arbeidshygiëne de manschappencabine niet wordt voorzien van enige stoffering en derhalve eenvoudig te reinigen is. De cabine is voorzien van 4 zitplaatsen in een 2 + 2 opstelling. De cabine is uitgerust met een “roll bar” zoals beschreven in de CCFM richtlijn die ernstige deformatie van de cabine voorkomt, in geval van omrollen van het voertuig. Ook is rondom de cabine een buizenconstructie aangebracht, om schade aan de cabine door laaghangende boomtakken te voorkomen. Deze zogenoemde takkenbescherming heeft een minimale diameter van rond 38 mm. Tevens is de buisconstructie voorzien van sproeiers om de cabine en inzittende te beschermen tegen stralingshitte. De ramen zijn voorzien van een hitte werende folie (CCFM Franse standaard). De totale lengte van het voertuig met opbouw bedraagt maximaal 7.500 mm. De doorrijdhoogte van het voertuig met opbouw, met uitzondering van eventuele antennes, is maximaal 3,30 meter. De totale breedte van het voertuig, exclusief spiegels, is maximaal 2500 mm. De motor heeft een vermogen van tenminste 200 kW en een koppel van tenminste 1.000 Nm binnen een zo breed mogelijk toerengebruiksgebied. Bij alle vier de wielen worden sproeiers aangebracht die de banden beschermen tegen oververhitting wanneer er door brandend terrein moet worden gereden. Alle primaire brandstofleidingen, elektrische leidingen, hydrauliekleidingen en andere kritische onderdelen worden voorzien van een thermische beveiliging, om te voorkomen dat het voertuig stil valt als er door brandend terrein moet worden gereden. Het voertuig is voorzien van een PTO aangedreven pomp met een minimale opbrengst van 2000 l/min bij 3 meter zuighoogte en 10 bar opvoerdruk. Het voertuig is voorzien van cabinesprinklers en wielsproeiers ten behoeve van zelf protectie
volgens de Franse CCF-M richtlijn. ( NFS 62-518 ). Tot zover een kijkje in het Programma van Eisen.

Voor de aanbesteding van de opdracht hanteert de aanbestedende dienst de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Deze keuze komt overeen met het inkoopbeleid van de VRGV. De looptijd van de overheidsopdracht voor de levering van vijf NBB voertuigen wordt aangegaan voor de duur van vijf jaar. Binnen die vijf jaar kan Gooi en Vechtstreek één extra NBB voertuig afnemen indien één van de eerste vijf voertuigen onbruikbaar is geworden. De onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van vijftien jaar.

Bron: Tenderned vrijdag 4 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/254017

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *