Vervanging financieel systeem Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Vervanging financieel systeem Amersfoort

De opdrachtgever zoekt een financieel systeem. Dit dient een cloudoplossing te zijn waarbij technisch beheer door de opdrachtnemer dient te worden uitgevoerd. De oplossing bevat minimaal onderstaande modules/functionaliteiten:

 • Grootboek (incl. kas/bank/giro);
 • Crediteuren;
 • Debiteuren;
 • (Meerjaren)begroting;
 • Balans;
 • Activa;
 • Reserves en voorzieningen;
 • Verzorgen aangifte btw;
 • Verplichtingenadministratie;
 • Factuurherkenning (via Oplossing van Inschrijver);
 • E-facturatie (inkomend en uitgaand);
 • Verkoopfacturen genereren (enkelvoudig , bulk en periodiek);
 • Kostenverdeling (allocatie);
 • Betalingsverkeer (incl. digitaal verwerken dagafschriften);
 • Projectenadministratie (voor projecten met een financieel component);
 • Urenadministratie (bijvoorbeeld binnen de projectenadministratie);
 • Budgetbewaking;
 • Investeringsbudgetten/-kredieten;
 • Aanvraagformulieren (inclusief workflows);
 • Leningenadministratie;
 • Koppelingen met overige pakketten.

Onderdeel van de opdracht is tevens het geven van gevraagd en ongevraagd advies bij het realiseren van de strategische doelen en visie, van het organisatieonderdeel financiën en advies. De gemeente wil een overeenkomst aangaan voor de duur van zes jaar gerekend vanaf 1 januari 2024,  met de optie tot verlenging van tweemaal twee jaar. De ingangsdatum van de implementatieovereenkomst is 15 februari 2023. De ingangsdatum van de dienstverleningsovereenkomst is 1 januari 2024.

De inschrijver die als tweede in rangorde eindigt, is  verplicht zijn aanbieding gedurende een verlengde termijn tot één jaar na inschrijving gestand te doen voor het geval de overeenkomst met de winnende inschrijver onverhoopt voortijdig beëindigd wordt. Deze Europese aanbesteding vindt plaats door middel van de openbare procedure conform de Aanbestedingswet. De gunning van de opdracht zal plaatsvinden op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 16 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/279170

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *