Onderhoud openbare verlichting Edam-Volendam – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud openbare verlichting Edam-Volendam

Foto: Google Streetview

Deze Europees openbare aanbesteding heeft als doel het contracteren van een opdrachtnemer, welke verantwoordelijk is voor het meerjarig onderhouden van de openbare verlichtingsinstallaties in en van de gemeente Edam-Volendam. De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:
a. Algemene werkzaamheden voor het functioneel in stand houden van de openbare verlichting bestaande uit ca. 7200 lichtpunten.
b. Het beheren en in stand houden van een storingsmeldpunt, inclusief het verwerken en beheren van gegevens in een meldingssysteem.
c. Het 1 keer per jaar rijden van een schouwronde om de openbare verlichtingsinstallatie te controleren op scheefstand en schades.
d. Het wekelijks uitvoeren van de herstelronde om de geconstateerde gebreken uit het beheersysteem MOON te verhelpen.
e. Diverse onderhoudswerkzaamheden zoals reinigen, conserveren en schilderen van houten en stalen verlichtingsobjecten.
f. Het corrigeren van scheefstand in de openbare verlichtingsinstallatie.
g. Het keuren van openbare verlichtingskasten.
h. Regulier overleg eenmaal per kwartaal directie/aannemer, van deze reguliere overleggen wordt door de opdrachtnemer een verslag gemaakt dat uiterlijk binnen vijf werkdagen ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever.

De openbare verlichtingsinstallatie in en van de gemeente Edam-Volendam bestaat uit;
-2950 stuks lichtmasten lichtpunthoogte t/m 5 meter inclusief armatuur;
-3250 stuks lichtmasten lichtpunthoogte 5 t/m 7,5 meter inclusief armatuur;
– 750 stuks lichtmasten lichtpunthoogte 7,5 t/m 9 meter inclusief armatuur;
– 250 stuks diverse.
Bovengenoemde verlichtingsobjecten bevatten per 01-01-2023 LED-verlichting.

De af te sluiten raamovereenkomst gaat in op 1 maart 2023 en kent een initiële duur van twee jaar. Vervolgens heeft de gemeente twee keer de eenzijdige verlengingsoptie van één jaar.  tot maximaal 28 februari 2027. De inschrijver die het werk voor de laagste prijs aanbiedt, komt voor gunning van de opdracht in aanmerking.

Bron: Tenderned woensdag 16 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/279073

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *