Vervanging financieel- en inkoopsysteem: Project Goudvis – Aanbestedingsnieuws

Vervanging financieel- en inkoopsysteem: Project Goudvis

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

De aanbestedende dienst (Waterschap Noorderzijlvest) noemt deze opdracht: Vervangen financieel- en inkoopsysteem: Project
Goudvis. Dit omvat in het kort het leveren, implementeren, en hosten van een ondersteunend systeem voor de financiële, inkoop en aanverwante processen.  Deze aanbesteding maakt onderdeel uit van het interne project “Goudvis”. In aanloop van deze aanbesteding heeft de term “Goudvis” naast het project ook de lading gekregen van het nieuwe beoogde systeem waarop deze aanbesteding van toepassing is. In de bijlagen (Usecases, PSA of procesbeschrijvingen) kan verwezen worden naar systeem “Goudvis”. In dit geval doelt men op het beoogde softwaresysteem van deze aanbesteding.

De levering betreft een geïntegreerd systeem voor de financiële processen van de aanbestedende dienst, alsmede de inkoopprocessen. Naast de ondersteuning van het uitvoeren van een financiële administratie moet dit systeem de mogelijkheid bieden tot het opstellen van begrotingen en het opstellen van financiële rapportages. Ook moet de applicatie om kunnen gaan met urenverantwoording. Urenverantwoording is o.a. nodig voor projectsturing en subsidieverantwoording. Het systeem moet te koppelen zijn met het huidige personeelssysteem ADP voor brongegevens en salaris journalisering, het projecten- en P&C systeem Pepperflow t.b.v. uren verantwoording en opstellen van periodieke rapportages. Ook moet het systeem te koppelen zijn met het beheersysteem Ultimo aangaande de inkoopprocessen t.b.v. onderhoud van onze assets. Daarnaast moet het systeem kunnen voorzien in operationele rapportages alsmede het kunnen aanleveren van financiële gegevens aan overige
systemen (Dataplatform en BI). Het financiële systeem dient gehost (SaaS) ter beschikking gesteld te worden. De opdracht omvat de licenties die recht geven tot het gebruik van het volledige (o.b.v. SaaS ter beschikking gestelde) financiële en inkoopsysteem. Een belangrijk onderdeel van de aanbesteding is het implementatieproject.

De aanbestedende dienst raamt de waarde van de opdracht in ieder geval hoger dan €215.000,- exclusief BTW. De looptijd van de overeenkomst is vier jaar met driemaal de mogelijkheid tot verlenging van twee jaar (dus …. NDR: vermeld aanbesteder hier nog even wat de totale looptijd is, een rekensom die de gemiddelde IT waarschijnlijk volgens aanbesteder niet kan maken, anders zet je zoiets toch niet in een aanbesteding). De gevolgde procedure is de openbare procedure. De Aanbestedende dienst wenst de opdracht te gunnen op grond van de economisch meest voordelige inschrijving vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned maandag 14 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/279058

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *