Interim huisvesting SOF op Engelbert van Nassaukazerne Roosendaal – Aanbestedingsnieuws

Interim huisvesting SOF op Engelbert van Nassaukazerne Roosendaal

Foto: Pixabay.com

Bij Defensie is een aanvullende huisvestingsbehoefte ontstaan t.b.v. Special Operations Forces Ground Enabling, onderdeel van het Korps Commando Troepen. Deze aanbesteding heeft betrekking op de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal.
Het interim gebouw moet voorzien in kantoorwerkplekken, opslag, leslokalen en vergaderruimte. Inclusief de terreininrichting met de laad- en losplaatsen en het plateau voor de afvalcontainer. Gezien het dynamische karakter van het project dient er een zekere mate van flexibiliteit te zijn in de geprognotiseerde vijf jaar met betrekking tot uitbreiding c.q. inkrimping van de interim huisvesting. In het kader van duurzaamheid en kostenoverweging geniet het de voorkeur gebruikte huisvestingsoplossingen aan te bieden mits de geprognotiseerde looptijd van vijf jaar met een maximale overschrijding van drie jaar in de gewenste staat gegarandeerd kan worden. Het doel van de opdracht is:
Het zo spoedig mogelijk voorzien in de tijdelijke huisvestingsbehoefte.

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
– Het maken van een ontwerp voor een interim gebouw;
– Het verzorgen van de nodige vergunningen en certificaten;
– Het plaatsen van het interim gebouw op een locatie op de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal;
– Aanleg aansluitingen op ondergrondse infra.
– Het gebruiksgereed opleveren van het gebouw.
Opdrachtfasen: 3, bestaande uit: ontwerp / vergunningen / realisatie. Oppervlakte: circa 1674 m2 bvo. Disciplines: – ontwerp, installatieadvies, constructieadvies, bouwkunde, constructie, E&W, terreintechniek, ICT, data.

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor een bezoek van de locatie door uiterlijk voor 17 november 14:00 uur een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht dienen van de personen die namens de onderneming het
bezoek aan de locatie zullen bijwonen de volgende gegevens te worden opgenomen:
– Bedrijfsnaam;
– Voornaam;
– Achternaam;
– Geboortedatum;
– Geboorteplaats;
– ID type;
– ID nummer.
Per onderneming mogen maximaal drie personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te kunnen legitimeren met het opgegeven ID. Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te maken. Het meenemen van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of camera’s is daarom niet toegestaan.
Inschrijvers dienen zich te verzamelen bij de hoofdpoort.

De aanbesteding verloopt volgens de nationale openbare procedure. Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis
van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned maandag 14 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/279126

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *