Bouwteam IKC De Doornick Doornenburg – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam IKC De Doornick Doornenburg

Illustratie: pixabay.com

Het huidige schoolgebouw van IKC De Doornick van Stichting De Linge is grotendeels in 1972 gebouwd en daarmee 50 jaar oud. In februari 2019 heeft de gemeente Lingewaard het Integrale Huisvestingsplan Onderwijs vastgesteld. Hierop is een aanvullende studie uitgevoerd naar vernieuwbouw of nieuwbouw van het huidige gebouw op de locatie Blauwe Hoek 40. Naar aanleiding hiervan is gekozen voor nieuwbouw voor zowel de school als de kinderopvang op de huidige locatie. Het huidige schoolgebouw is in een periode gebouwd dat er met minimale kosten een groot hoeveelheid schoolgebouwen gerealiseerd moesten worden. Dat betekende een zeer sober en doelmatig niveau, minimale isolatie en een inrichting gericht op klassikaal
onderwijs. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente Lingewaard een keuze voor nieuwbouw heeft gemaakt om in toekomst een passende oplossing voor het onderwijs voor het IKC De Doornick te hebben. Een aantal uitgangspunten voor het nieuwe IKC zijn:
▪ Een IKC dat aansluit bij de onderwijsvisie van de school
▪ Een gezond, fris en duurzaam IKC
▪ Een goede bouwkundige staat
▪ Toepassing van duurzame materialen
▪ Lage exploitatiekosten

Het nieuw te bouwen IKC zal bestaan uit de volgende vierkante meters;
a. po-school minimaal 904 m2 bvo, maximaal 929 m2. De functies/nuttig oppervlak m2 welke volgens het ruimtelijk functioneel PvE aanvullend nodig worden geacht, dienen in samenwerking met de architect in de ontwerpfase gevonden te worden binnen de 929 m2 bvo.
b. BSO dient gebruik te maken van deze onderwijs M2.
c. Kinderopvang van Stichting De Linge maximaal 175 m2 bvo.

De opdrachtgever is op zoek naar opdrachtnemers, welke in staat zijn om het Voorontwerp van het Integraal Kindcentrum verder uit te werken op basis van een bouwteamopdracht. De werkzaamheden met betrekking tot het verder mede-ontwerpen
en de realisatie van deze voorzieningen van de ‘Nieuwbouw Integraal Kindcentrum De Doornick te Doornenburg’ zullen o.a. bestaan uit:
▪ Bouwkundige werkzaamheden incl. terrein integraal kindcentrum (perceel 1), incl. bouwrijp maken grond;
▪ Elektrotechnische werkzaamheden integraal kindcentrum (perceel 2);
▪ Werktuigbouwkundige werkzaamheden integraal kindcentrum (perceel 2).
Er is door de aanbestedende dienst gekozen om de aanbesteding van uitvoerende partijen als volgt te verdelen in twee percelen:
▪ perceel 1 – bouwkundig aannemer;
▪ perceel 2 – werktuigbouwkundig en elektrotechnisch installateur.

De opdrachtnemers dienen gedurende het realisatietraject op een proactieve manier bij te dragen aan de doorontwikkeling van het ontwerp- en bouwvoorbereiding (d.m.v. een bouwteamovereenkomst vanaf begin DO) en uiteindelijk de realisatie van de houdbare huisvesting van het Integraal Kindcentrum te Doornenburg. De opdrachtgever zal in de definitiefase de architect en adviseurs selecteren waarmee het ontwerpteam wordt gevormd. Met deze adviseurs zal een (gefaseerde) overeenkomst worden aangegaan t/m nazorg. De aannemer en installateur zullen vanaf begin DO tezamen met de architect en adviseurs het bouwteam vormen. Het project zal op basis van bouwteamopdracht worden uitgevoerd. De opdrachtnemers zijn vanaf deelname bouwteam (start DO-fase) medeverantwoordelijk voor de verdere uitwerking van het reeds door het ontwerpteam opgestelde ontwerp op basis van een door de opdrachtgever opgestelde demarcatielijst, die in de gunningsfase wordt
verstrekt. De bouwkundig aannemer neemt vanaf uitvoeringsgereed ontwerp) de hoofdverantwoordelijkheid over van bouwkundig ontwerp. De installatietechnisch aannemer draagt vanaf het Technisch Ontwerp/ Bestek) de
hoofdverantwoordelijkheid over het installatietechnisch ontwerp. Het project zal in 3D worden uitgewerkt, met  Revit of vergelijkbaar.

De niet-openbare aanbestedingsprocedure kent twee fasen.  In de eerste fase, zullen alle geïnteresseerde gegadigden in de gelegenheid worden gesteld een aanvraag tot deelneming in te dienen. Op basis van de ingediende informatie bepaalt de aanbestedende dienst welke gegadigden een uitnodiging tot inschrijving ontvangen. Dit zullen maximaal vijf gegadigden per perceel zijn.

Bron: Tenderned maandag 14 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/279185

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *