Vervanging en verduurzaming verlichting – ROC Aventus – Aanbestedingsnieuws

Vervanging en verduurzaming verlichting – ROC Aventus

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Aventus is onderwijsaanbieder in de stedendriehoek voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie voor volwassenen. Vanuit de locaties in Apeldoorn, Deventer en Zutphen verzorgt Aventus mbo-opleidingen en volwasseneducatie, inclusief VAVO. Op onderstaande locaties van Aventus dient de huidige verlichting vervangen te worden door nieuwe ledverlichting en toebehoren.

Het gebouw aan de Laan van de Mensenrechten in Apeldoorn betreft een onderwijsgebouw dat gebouwd is in 2007. De oorspronkelijke verlichting zowel binnen als buiten bestaat uit hoofdzakelijk fluorescentie, halogeen en gasontladingsverlichting. Deze verlichting voldoet niet meer aan de huidige energie efficiëntie  eisen en vraagt bovendien veel onderhoud. Het gebouw beslaat een oppervlakte van ca. 60.000 m2, waarvan al een klein gedeelte van ledverlichting voorzien is en dus niet voor vervanging in aanmerking komt. De vervangingsopdracht betreft ca. 7500 armaturen.

Het gebouw aan de Musschenbroekstraat in Apeldoorn betreft een onderwijsgebouw dat gerenoveerd is in 2016. De oorspronkelijke verlichting zowel binnen als buiten bestaat uit hoofdzakelijk fluorescentie, halogeen en gasontladingsverlichting. Het gebouw beslaat een oppervlakte van ca. 4.500 m2, waarvan al een gedeelte van ledverlichting voorzien is (ca. 35%).

Het gebouw aan de Snipperlingsdijk in Deventer betreft een onderwijsgebouw dat gebouwd is in 2001. De oorspronkelijke verlichting zowel binnen als buiten bestaat uit hoofdzakelijk fluorescentie, halogeen en gasontladingsverlichting. Het gebouw beslaat een oppervlakte van ca. 8.200 m2, waarvan al een klein gedeelte van ledverlichting voorzien is (ca. 10%) en dus niet voor vervanging in aanmerking komt.

DUMAVA staat voor “duurzaam maatschappelijk vastgoed”. De subsidieregeling DUMAVA richt zich op het verduurzamen van maatschappelijke gebouwen met als doel het verminderen van energieverbruik en CO2-uitstoot. Aventus heeft van RVO een subsidie toegekend gekregen om haar verlichting te vervangen voor ledverlichting Deze subsidie geldt voor de volgende twee gebouwen:
• Laan van de Mensenrechten in Apeldoorn;
• Snipperlingsdijk in Deventer.
De subsidie houdt in dat 30% van de investering in ledverlichting(voor deze gebouwen) voor deze subsidie in aanmerking komt. De belangrijkste randvoorwaarden zijn:
• Realisatie vóór 1 september 2024;
• LED-verlichtingsarmaturen met een niet uitwisselbare LED-lichtbron en met een specifieke lichtstroom van ten minste 125 lm/W.

De opdrachtnemer dient de nodige acties te ondernemen om de subsidieverstrekking veilig te stellen, in samenwerking met de directie.  Aventus is in het kader van de grote vervangingsopgave op zoek naar een geschikte partij die de verlichting in de gebouwen kan vervangen. Daar waar nodig zal ook de lichtregeling en elektrische installatie aangepast moeten worden. De vervanging van de verlichting zal gefaseerd worden uitgevoerd gezien de omvang van operatie. Tevens moet er rekening gehouden worden met werkzaamheden in een schoolgebouw dat in bedrijf is. Voor het gebouw aan de Laan van de Mensenrechten is een lichtontwerp gemaakt. Dit is een afgekaderde opdracht waarvoor de opdrachtnemer een vast
inschrijvingsbedrag kan afgeven in het inschrijvingsbiljet.
Voor de gebouwen aan de Snipperlingsdijk in Deventer en de Musschenbroekstraat in Apeldoorn is op dit moment géén specifiek masterplan verlichting. De opdrachtnemer ontvangt na gunning de aanvullingen op het masterplan voor deze beiden gebouwen (op 1 juni 2023). Het lichtplan voor deze locaties, dat door de opdrachtgever gemaakt wordt, zal zo dicht mogelijk bij het huidige masterplan te liggen voor wat betreft armatuurkeuzes en gehanteerde (lichttechnische) eisen. Voor dit gedeelte van de opdracht kan de opdrachtnemer dus geen inschrijvingsbedrag afgeven.

De opdracht heeft een geraamde omvang van €4.000.000,- excl. BTW inclusief enginering. Aanbestedende dienst is van plan een raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor een periode van vierentwintig maanden.
Startdatum: 1 juni 2023
Einddatum: 31 mei 2025 (subsidiabele deel moet definitief opgeleverd zijn vóór 1 sept. 2024)
Optiejaren: Tweemaal één jaar.

Op basis van de Aanbestedingswet en het inkoopbeleid van Aventus is gekozen voor een Europees openbare procedure. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de economisch meest voordelige inschrijving. Waarbij gekozen is voor beste prijs-kwaliteitsverhouding als subcriteria.

Bron: Tenderned woensdag 22 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289345

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 23 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *