Onderhoud asfalt- en elementenverhardingen – Gemeente Huizen – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud asfalt- en elementenverhardingen – Gemeente Huizen

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Gemeente Huizen

Het werk bestaat in hoofdzaak uit klein en groot onderhoud aan bitumineuze en elementenverhardingen in de gemeente Huizen. Daarnaast kunnen de volgende bijkomende werkzaamheden voorkomen:
– Klein onderhoud aan rioleringsonderdelen
– Verwijderen en aanbrengen van markeringen
– Overige bijkomende werkzaamheden

De opdracht is niet opgesplitst in percelen i.v.m. de samenhang van de opdracht. Het groot onderhoud aan elementenverhardingen dient z.s.m. na opdrachtverlening te starten. Het groot onderhoud aan asfaltverhardingen vindt plaats vanaf 2024. De aanbestedende dienst heeft gekozen voor een nationale procedure met voorafgaande selectie, de niet-openbare procedure. Geïnteresseerden dienen zich aan te melden als gegadigde via Tenderned. Vervolgens zal een voorselectie plaatsvinden. Met deze voorselectie beoogt de aanbestedende dienst vijf  partijen te selecteren. Nadat de voorselectie heeft plaatsgevonden, zullen de geselecteerden worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. De aanbesteding vindt plaats op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Doel van de aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst. De looptijd staat niet in de selectieleidraad, hetgeen wel makkelijk was geweest.

Bron: Tenderned woensdag 22 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289590

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 23 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *