Realisatie MFA Vlodrop – Aanbestedingsnieuws

Realisatie MFA Vlodrop

Impressie: © Gemeente Roerdalen.

De opdracht in deze aanbesteding van de gemeente Roerdalen bestaat uit het realiseren van een nieuwe multifunctionele accommodatie te Vlodrop (MFA) gelegen aan de Angsterweg/Sportlaan te Vlodrop (de locatie huidige Roerhal wordt voor aanvang van de werkzaamheden grotendeels gesloopt m.u.v. techniek zwembad) en bestaat uit de nieuwbouw ten behoeve van:
• een sportzaal (32m x 17m).
• een basisschool;
• een kind partner (o.a. peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang);

Het totaal bruto vloeroppervlak bedraagt 1919m2, te weten 928m2 sport, 796m2 onderwijs en 195m2 kind partner.
Het betreft:
• een sportzaal met kleedruimten en Foyer / ontmoeting, vervangende kleed- keuken- en kassavoorziening ten behoeve van het bestaande zwembad
• een basisschool met 6 thuisbasissen/groepsruimten, een leerplein, bibliotheek, speellokaal en aanverwante ruimten zoals kantoren en teamkamer.
• Een bouwdeel ten behoeve van de kind partner bestaande uit 2 groepsruimten en aanverwant.

De opdracht omvat het realiseren van een MFA, waarbij aan de hand van het uitvoeringsbestek invulling gegeven wordt aan de bouwkundige, constructieve, werktuigbouw- en elektrotechnische uitvoering. Het uitgangspunt is te komen tot één opdrachtnemer, die eindverantwoordelijk is voor zowel bouwkundige werkzaamheden als ook voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. Infrastructurele werkzaamheden worden separaat aanbesteed. Gegunde aannemer dient
wel samen te werken c.q. af te stemmen met de nog te contracteren civiel aannemer. Planning van de werkzaamheden:
• De uitvoeringswerkzaamheden zullen juli 2024 starten
• Het project dient 1 juli 2025 gebruiksklaar te worden opgeleverd.

De gemeente Roerdalen volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. In de selectiefase wordt de organisatie van gegadigde beoordeeld aan de hand van te stellen eisen en criteria. De geselecteerde gegadigden worden vervolgens uitgenodigd voor het doen van een inschrijving (gunningsfase). De financiële omvang van de opdracht bedraagt ongeveer €4.800.000,-  excl. Btw.

Bron: Tenderned vrijdag 24 november 2023

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 27 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *