Vervangende nieuwbouw den Hertogschool met kinderopvang (KC Wonderste Boven) – Aanbestedingsnieuws

Vervangende nieuwbouw den Hertogschool met kinderopvang (KC Wonderste Boven)

SCOH(Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden) en gemeente Den Haag hebben het voornemen een nieuw schoolgebouw met gymzaal in combinatie met ruimte voor kinderopvang te realiseren aan de Amalia van Solmsstraat 5 Den Haag, voor huisvesting van de volgende gebruikers:
– P.C. basisschool Dr. M.M. den Hertogschool
– Stichting Kinderopvang 2Samen

Beide gebruikers werken ter plaatse samen in kindcentrum “Wonderste Boven”. Deze term wordt gebruikt als projectnaam. SCOH en Gemeente Den Haag zijn gezamenlijk opdrachtgever en aanbesteder en willen een overeenkomst aangaan voor de realisatie van de bovenbeschreven nieuwbouw inclusief het omliggende terrein De aanbesteders hebben voor de totstandkoming van het project besloten om een aanbesteding volgens de (nationaal) niet-openbare procedure te organiseren conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW2016). Deze aanbesteding betreft een hernieuwde aanbesteding.
De aanbesteding van het project is opgedeeld in twee fasen, de 
selectiefase en de gunningsfase. In de selectiefase worden zo mogelijk vijf gegadigden geselecteerd, die vervolgens in de gunningsfase uitgenodigd worden een inschrijving in te dienen.

Meer over het project zelf, het werk betreft de vervangende nieuwbouw van een nieuw gebouw van totaal ca. 2.460
m² waarin Wonderste Boven wordt gehuisvest. De nieuwbouwlocatie betreft de bestaande locatie van de school aan de Amalia van Solmsstraat 5 te Den Haag. De bestaande huisvesting zal door derden worden gesloopt, waarna het terrein bouwrijp wordt overgedragen aan de nieuwbouwaannemer. Het ontwerp past uitstekend binnen de omringende architectuur uit verschillende
decennia. Het pand bestaat uit twee lagen met groeps- en nevenruimten. Aan de achterzijde van het gebouw is op de eerste verdieping de gymzaal geprojecteerd. De gevel is opgebouwd uit metselwerk. De school is verder als “Bijna energieneutraal gebouw” (BENG) ontworpen. Het gebouw wordt verwarmd met behulp van warmtepompen, het is sterk geïsoleerd en na oplevering wordt door de opdrachtgevers een groot aantal PV-panelen op het dak geplaatst. Het totale werk is door de opdrachtgever geraamd op €3.900.000,- excl. BTW.
De opdracht betreft de aanneming van het totale nieuwbouwwerk, exclusief die van het omliggende, bij de school behorende terrein. Dit wordt na oplevering door de opdrachtgevers zelf uitgevoerd.

De aanbesteder zoekt een opdrachtnemer volgens onderstaande profielschets:
Betrouwbaar, transparant, proactief, komt afspraken na, neemt verantwoordelijkheid
Communiceert schriftelijk en mondeling goed. Zowel ten aanzien van de direct bij de bouw betrokkenen, als ten aanzien van de omgeving waarin wordt gebouwd
Teamspeler, die goed kan samenwerken, zich flexibel opstelt en gaat voor een optimaal projectresultaat met oog voor de belangen van betrokken partijen
Is aantoonbaar in staat processen vloeiend en effectief te laten verlopen, waarbij voldoende tijd wordt gereserveerd voor controle-activiteiten, besluitvorming en kwaliteitsborging
Is proactief in het voorkomen van faalkosten
SCOH gaat ervan uit dat inschrijvende aannemers aan bovengenoemde profielen voldoen.

Gunning heeft plaats op basis van de laagste inschrijfprijs. Gezien diverse omstandigheden, waaronder de goede bereikbaarheid van de bouwkavel, heeft het volgens SCOH geen zin dat andere aspecten dan de prijsvorming in de aanbesteding worden meegewogen.

Bron: Tenderned 20 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225608

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *