Vervangen Wisselhouten Ringlijn GVB Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Vervangen Wisselhouten Ringlijn GVB Amsterdam

Sinds de opening van de ringlijn in 1997 wordt dit spoor steeds intensiever bereden. Sinds de opening van de NZ lijn en de ombouw van de Amstelveenlijn rijden er twee metrolijnen  in plaats van één over dit spoortracé. Het stadium van groter onderhoud komt pas over ca. 5 jaar in zicht. De houten wisselliggers onder de wissels op dit tracé zijn inmiddels in dermate slechte conditie dat de veiligheidswaarden in beeld komen. Dit blijkt uit de rapportage van Infra Asset Management GVB en zijn inmiddels aan het einde van hun technische levensduur en moeten dus vervangen worden. Er wordt gekozen voor de meest efficiënte oplossing namelijk het weer het aanbrengen van nieuwe houten wisselliggers. Deze hebben een technische levensduur die volstaat tot en met de verwachte vervangingsdata van de wissels. Duurdere oplossingen met een langere technische levensduur zijn daarom buiten beschouwing gelaten.

De doelstelling van het project is een veilige situatie te creëren waarbij alle bestaande wissels van de ringlijn met nieuwe houten wisselliggers weer stabiel in het spoorbed liggen. Hiermee wordt in algemene zin een onderliggende en voorwaardenscheppende bijdrage geleverd aan de strategische doelstellingen van GVB. 

De scope van de opdracht bestaant uit het:

  • Gefaseerd demonteren van wisselverwarmings- en besturingskabels van de te verwijderen wisselhouten
  • Gefaseerd verwijderen van de oude wisselhouten onder 26 wissels
  • Gefaseerd aanbrengen van nieuwe wisselhouten inclusief bevestigingsmiddelen.
  • Stoppen van het spoorbed

Voor deze opdracht komen marktpartijen in aanmerking die gespecialiseerd zijn om te werken in een spoorbaan. Het vervangen van de wisselhouten heeft een afgebakende omvang, waarin verschillende onderdelen zijn vervat, zoals het (ver)leggen van kabels. Al deze onderdelen grijpen in elkaar qua ontwerp en uitvoering. Er is dus geen sprake van (onnodig) samenvoegen van opdrachten. Het effect van deze samenvoeging voor GVB en de aannemer is dat er minder afstemming nodig is met verschillende partijen waarmee het risico op afstemmingsproblemen wordt verkleind. 

Het doel van de aanbestedingsprocedure is om met één inschrijver een overeenkomst te sluiten voor het uitvoeren van de opdracht.
De aanbestedingsprocedure bestaat uit de 
informatiefase, de inschrijvingsfase, de beoordelingsfase en de gunningsfase. De informatiefase vangt aan met het beschikbaar stellen van de aanbestedingsstukken. GVB zal een schouw organiseren waar GVB de aanbesteding zal toelichten. De verzamelplaats is het Logistiek Centrum GVB van Marwijk Kooystraat 1a, 1096 BR Amsterdam. Inschrijvers dienen uiterlijk op 20
november 2020 voor 14:00 uur via Tenderned aan te geven wie namens de organisatie komt schouwen, maximaal 2 medewerkers per organisatie.

De verwachte startdatum van de werkzaamheden is 3 maart 2021, einddatum is voorzien op 22 september 2021

Bron: Tenderned 13 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/211572

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *