Realiseren verplaats- en aanpasbare school en kinderopvang Zuidoostbeemster Purmerend – Aanbestedingsnieuws

Realiseren verplaats- en aanpasbare school en kinderopvang Zuidoostbeemster Purmerend

Impressie: Gem. Purmerend.

Er is een groeiende behoefte aan lagere school voorzieningen en kinderopvang in de Beemster. Dit komt onder meer door de nieuwbouwontwikkeling op de Nieuwe TuinderijOost en door ruimtegebrek bij de bestaande openbare basisschool De Bloeiende Perelaar
en Forte Kinderopvang. Om de bewoners van Zuidoostbeemster een schoolkeuze mogelijkheid te bieden krijgt Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) de mogelijkheid om een nieuwe school oprichten in de Beemster. Op deze ruimtebehoefte moet de komende jaren flexibel ingesprongen worden door middel van een verplaatsbare en flexibele school, waarbij ruimtes op basis van aanmeldingen van
leerlingen flexibel kunnen worden ingezet voor De Bloeiende Perelaar, en CPOW. 

De nieuwbouw zal in gerealiseerd worden op twee bouwvlakken nabij de huidige locatie van MFC De Boomgaard (waar de Bloeiende Perlaar en Forte kinderopvang onderdeel van zijn) in Zuidoostbeemster, als dependance zuid en noord. De schoolgebouwen moet inspirerend, gezond en veilig zijn. Ook moeten de gebouwen een permanente uitstraling en kwaliteit krijgen. Flexibiliteit van de ruimtes is belangrijk voor de gebruikers en in het kader van circulariteit. Met flexibiliteit wordt bedoeld dat het gebouw modulair, aanpasbaar, uitbreidbaar en
verplaatsbaar moet zijn naar de toekomst.  De verwachting is dat het gebouw voor een periode van 8 jaar gebruikt zal worden op de
beoogde locatie. Daarna moeten de gebouwen eenvoudig te zijn hergebruiken. Het onderhoud is opgenomen in de overeenkomst.

Onder de scope van de opdracht valt ook de mogelijkheid om een bouwteamovereenkomst aan te gaan voor de realisatie van een nieuwe school of om de schoolgebouwen aan het Middenpad in Zuidoostbeemster aan te passen of te verplaatsen naar een nieuwe locatie, zonder opnieuw openbaar aan te besteden, mits hiertoe tussen partijen schriftelijk overeenstemming wordt bereikt binnen 10 jaar het sluiten van de overeenkomst. 

De aanbestedingsprocedure die van toepassing is op deze aanbesteding is de Europees openbare procedure (gelet op de bouwteam mogelijkheid). Deze procedure wordt via TenderNed gepubliceerd. Inschrijvers die een volledige, geldige en kwalitatief voldoende aanbieding doen, ter beoordeling van gemeente en als nummer 2 t/m 5 eindigen ontvangen als tegemoetkoming in de voor de inschrijving gemaakte kosten een bedrag van € 12.500, – (excl. btw) (totaal maximaal € 50.000.-). De inschrijver aan wie het werk definitief is gegund (= nummer 1) ontvangt geen vergoeding. Bij meer dan 5 geldige inschrijvingen wordt € 50.000.- evenredig verdeeld over de geldige inschrijvingen vanaf nummer 2 en
verder in rangorde.
 Gunningscriterium is BPKV.

Bron: Tenderned 13 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/211512

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *