Vervangen verlichting Bijlhouwerstraat 6-8 universiteit Utrecht- (Meervoudig onderhands) – Aanbestedingsnieuws

Vervangen verlichting Bijlhouwerstraat 6-8 universiteit Utrecht- (Meervoudig onderhands)

Periodiek laat de Universiteit Utrecht conditiemetingen uitvoeren van het vastgoed en de installaties. De resultaten van deze conditiemetingen worden vervolgens vertaald naar een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP). Een verdiepingsslag hierop is het jaarplan. Het vervangen van de verlichting in de Bijlhouwerstraat 6-8 is één van de acties uit dit jaarplan. Naast het feit dat de verlichting technisch afgeschreven is, heeft de Universiteit Utrecht een duurzaamheidsambitie. Het is een gegeven dat de nieuwe verlichting in lijn moeten zijn met deze duurzaamheidsambitie.  Bijlhouwerstraat 6-8 is een Rijksmonument, in 1875 gebouwd en wordt op dit moment gebruikt door de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Het onderwijsgebouw
telt 4 etages, van de kelder tot en met de 2
e etage en heeft een oppervlakte van circa 4,650 m² BVO.

De opdracht heeft betrekking op het ombouwen/vervangen van de verlichting en aanpassen van de verlichtingsschakelingen in het gehele gebouw. Van het werk maakt geen onderdeel uit: verlichtingsarmaturen welke reeds in LED zijn uitgevoerd.
De overall-planning van het Werk is: starten met de werkzaamheden op 4 april 2022, oplevering op 24 juni 2022. Dit Werk wordt meervoudig onderhands aanbesteed. Er is binnen deze aanbesteding geen verdeling in percelen gehanteerd, omdat het werk zich kenmerkt door een vrij hoge mate van complexiteit, zowel in technische als in organisatorische zin, waarbij ook de bouwtijd relatief beperkt is. Om de goede uitvoering te borgen, wenst de aanbestedende dienst één aannemer te contracteren, die over de expertise en ervaring beschikt om het werk op een zorgvuldige en beheerste wijze te realiseren.
De afte sluuiten overeenkomst gaat in op 28 februari 2022 en eindigt zes 6 maanden na oplevering.

Bron: Tenderned dinsdag 4 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248651

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *