Vervangen sportveldverlichting gemeente Heusden – Aanbestedingsnieuws

Vervangen sportveldverlichting gemeente Heusden

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Google Streetview

Het werk bestaat in deze aanbesteding hoofdzaak uit:
1. Verwijderen en afvoeren bestaande armaturen, drivers, mastkabels etcetera op zes
2. Leveren en plaatsen nieuwe led armaturen, drivers, mastkabels etc op zes sportaccommodaties, te weten:

  • FC Drunen, voetbalvelden 2 en 3
  • MHC Drunen, hockeyveld 2
  • SC Elshout, voetbalveld 2, trainingsveld en handbalveld
  • VV Haarsteeg, voetbalvelden 2, 3, 4 en 5 en de oefenvelden groot en klein (daarnaast optioneel aanbrengen nieuwe veldverlichting inclusief masten bij veld 1
  • RKSV Nieuwkuijk, voetbalveld 3 en scoutingveldje
  • Vlijmense Boys, voetbalvelden 1 en 2 en oefenstrook 4

3. Verwijderen en afvoeren bestaande bedieningspanelen
4. Leveren en aanbrengen nieuwe bedieningspanelen
5. Onderhoud alle armaturen voor tien jaar

Het onderhoudscontract bestaat uit drie onderdelen:
1. Storingsonderhoud
2. Tweejaarlijks onderhoud
3. Controle lichtmeting
Het onderhoudscontract wordt aangegaan voor de duur van 10 jaar, waarbij jaarlijks
stilzwijgend wordt verlengd, tenzij opdrachtgever uiterlijk drie maanden voor einde een
jaar het contract opzegt. Aannemer mag een prijsindex toepassen.

De lichtmasten zijn gecontroleerd op stabiliteit. Tevens is er een sterkteberekening uitgevoerd waaruit blijkt dat de masten,
tenzij expliciet anders vermeldt, geschikt zijn voor hergebruik in de nieuwe situatie. In het voortraject is een scope 8 uitgevoerd ten aanzien van de veldverlichting. Eventuele aandachtspunten hieruit zijn verholpen, waardoor u ervan uit mag gaan dat de
installatie op dit punt aan de eisen voldoet.

Er wordt Europees openbaar aanbesteed.
Gunning is op basis van EMVI met als criterium laagste prijs. Hiervoor is gekozen omdat:
o Grote verschillen in kwaliteit niet te verwachten zijn, of ondervangen zijn in het programma van eisen;
o De inhoud en omvang van het werk eenduidig zijn vast te stellen;
o Het een in hoge mate gestandaardiseerd product betreft.

Om in aanmerking te kunnen komen voor (eventuele) gunning van de opdracht mogen geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en dient men te voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen. en aan de vereisten zoals omschreven in de aanbestedingsdocumenten.

Bron: Tenderned maandag 6 februari 2023

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 7 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *