Marktconsultatie LMS en CVS – Pantar A’dam – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie LMS en CVS – Pantar A’dam

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Stichting Pantar Amsterdam is een sociaal ontwikkelbedrijf. Pantar biedt beschermd werk ‘in huis’ en begeleidt mensen op werkplekken extern, bij werkgevers. Pantar wil door middel van deze marktconsultatie verkennen hoe zij een potentiële aanbesteding kan vormgeven voor systemen die de primaire processen van begeleiden en ontwikkelen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt faciliteren. Dit omvat het LeerManagementSysteem en / of CliëntVolgSysteem (LMS en CVS).
Pantar hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen raadplegen voordat een aanbesteding van start gaat. Ter voorbereiding op de potentiële aanbesteding wordt daarom een schriftelijke marktconsultatie gehouden en eventueel worden er demo’s ingepland. De informatie en kennis die worden verzameld kunnen bijdragen aan een betere aanbesteding.

De verkregen inzichten en informatie naar aanleiding van de marktconsultatie worden door Pantar gebruikt om één of meerdere aanbesteding(en) uit te voeren gericht op het contracteren van de best passende oplossing. Of en in welke mate dit mogelijk is, is onderdeel van deze marktconsultatie. Het is op dit moment dan ook nog onbekend hoe en hoeveel aanbestedingen uitgevoerd gaan worden. Naar verwachting wordt de aanbesteding in het tweede kwartaal 2023 gepubliceerd.

De doelstelling van de marktconsultatie is:
• de markt bevragen over Contractvorm en aanbestedingsstrategie
• de markt bevragen over dienstverlening, kennis en ervaring m.b.t. systemen voor het begeleiden en / of
ontwikkelen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt
• de markt bevragen over CVS
• de markt bevragen over LMS
• de markt bevragen over trends en ontwikkelingen;
• de markt bevragen over ICT ontwikkelingen;
• de markt gelegenheid geven om kennis te maken met Pantar
• de markt bevragen over een kostenindicatie voor een LMS/CVS

Het marktconsultatiedocument dient als leidraad voor een schriftelijke consultatie. U wordt vriendelijk verzocht om
de vragen in dit document schriftelijk te beantwoorden. U kunt uw antwoorden formuleren in het bijgevoegde antwoordformulier. Indien u één specifiek systeem aanbiedt (LMS of CVS) dan verzoeken wij u dit aan te geven bij de beantwoording van de vragen.

Bron: Tenderned maandag 6 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287875

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 8 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *