Vervangen schakelkasten zuivering Nieuwe Waterweg – Aanbestedingsnieuws

Vervangen schakelkasten zuivering Nieuwe Waterweg

Foto: Pixabay.com

Op de zuivering Nieuwe Waterweg (NWA) in Hoek van Holland loopt een project om de besturingsinstallatie te renoveren. De besturingskasten, naast de Input/Output I/O en controllers van de besturingsinstallatie zelf, zijn 20-25 jaar oud en hebben het einde van hun levensduur bereikt. Om risico op uitval te verkleinen en onderhoud en beheer niet extra te belasten, is besloten om de besturingskasten totaal te vervangen inclusief alle inhoud. Het doel van het project is om te komen tot een betrouwbare functionerende schakelkasten.

Alle zeventien schakelkasten dienen vervangen te worden in de verschillende gebouwen op locatie NWA. De opdracht betreft het engineeren, bouwen, leveren, transporteren, en gefaseerd plaatsen en aansluiten van zeventien nieuwe schakelkasten. Er vindt afstemming plaats met het parallel project om de applicatiesoftware te vervangen.

In hoofdlijnen betreft het werk de volgende elektrotechnische onderdelen:
• Bestaande schakelkasten worden vervangen door nieuwe schakelkasten;
• De PLC’s worden in een nieuwe besturingskast geplaatst;

In hoofdlijnen betreft het werk de volgende werkzaamheden:
• Detailengineering;
• Slopen bestaande installatiedelen;
• Bouw, levering en gefaseerde montage op locatie;
• Testen in fabriek en op locatie;
• Keuren en inspecteren van de installatie;
• Potentiaalvereffening en aarding;
• Kabelwegen en bekabeling;
• Netwerken;
• Gefaseerde ombouw en inbedrijfname;
• Afstemming met de software leverancier;
• Het opvolgen van storingen;
• Opleverdossier;

Aanbesteder nodigt u uit om deel te nemen aan een schouw. De schouw zal plaatsvinden op woensdag 22 juni 2022. De schouw zal aanvangen om 10:00 uur, bij AWZI de Nieuwe Waterweg te Hoek van Holland. Alle ondernemers worden tegelijkertijd rondgeleid tijdens de schouw. Hierbij kunnen maximaal twee personen per inschrijver aanwezig zijn. Aanmeldingen om aan de schouw deel te kunnen nemen, kunnen via de berichtenmodule op Tenderned tot en met maandag 20 juni 2022, uiterlijk 16:00 uur worden ingediend bij de contactpersoon. Tijdens de schouw worden geen vragen beantwoord. Opgekomen vragen kunt u stellen via Tenderned en worden in de Nota van inlichtingen beantwoord.

Delfland volgt voor deze Europese aanbesteding de openbare procedure conform Hoofdstuk 2, de openbare procedure, van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016), ook als het gaat om een overheidsopdracht voor diensten en/of leveringen. Delfland wil voor de werkzaamheden een overeenkomst afsluiten met één ondernemer. In de gunningsbeslissing wordt de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding aangemerkt als de inschrijver die gecontracteerd wordt.

Bron: Tenderned donderdag 2 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/263151

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *