Vervangen remmingwerk Vlielandbrug, Ringersbrug en meerpalen Voormeer Alkmaar – Aanbestedingsnieuws

Vervangen remmingwerk Vlielandbrug, Ringersbrug en meerpalen Voormeer Alkmaar

Vlielandbrug. Foto: Google Streetview

Stadswerk072 heeft het voornemen via een openbare procedure opdracht te verlenen voor de realisatie van de opdracht “Vervangen Remmingwerk Vlielandbrug, Ringersbrug en meerpalen Voormeer”. Daarbij is tevens een optie tot extra werkzaamheden van toepassing. Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Alkmaar in het Noordhollandsch kanaal ter plaatse van de Vlielandbrug (remmingwerken), de Ringersbrug (remmingwerk zuidzijde) en ter plaatse van Voormeer (meerpalen). Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • a. verwijderen van bestaande houten remmingwerkconstructies;
  • b. verwijderen van bestaande houten meerpalen;
  • c. leveren en aanbrengen nieuwe stalen remmingwerkconstructies;
  • d. leveren en aanbrengen nieuwe stalen meerpalen; e. bijkomende werkzaamheden

Stadswerk072 behoudt zich het recht voor  (maar is daar niet toe verplicht) om de aannemer van deze opdracht bij tevredenheid, tot uiterlijk 31 mei 2024, opdracht te geven voor de realisatie van extra remmingwerk. Dit remmingwerk, bij de Koedijkervloetbrug, bestaat uit zowel hout als staal. Het werk zou uiterlijk eind 2024 moeten worden opgeleverd. De opdracht zal naar verwachting een maximale opdrachtwaarde hebben van €750.000,-. Stadswerk072 is voornemens om gebruik te maken van de optie tot deze extra werkzaamheden maar kan zonder opgave van reden besluiten hier geen gebruik van te maken. In elk geval dient Stadswerk072 tevreden te zijn over de prestaties en samenwerking, waarbij de beoordeling van Better Performance wordt meegenomen in het besluit. Opdrachtverlening zal plaatsvinden op basis van een bestek of werkbeschrijving waar de aannemer een offerte voor aanbiedt. De aard van de werkzaamheden zijn hetzelfde, zodoende gelden hiervoor voor zover van toepassing, dezelfde (kwaliteits-)eisen zoals beschreven in het bestek 2022-19. Indien nodig worden aanvullende randvoorwaarden en eisen gesteld. Stadswerk072 en de aannemer kunnen daarbij onderhandelen over de (eenheids-)prijzen waarbij Stadswerk072 deze zal toetsen op marktconformiteit.

Het gunningscriterium is de laagste prijs. Motivering voor het toepassen van dit gunningscriterium:
• de inhoud en omvang van de opdracht zijn eenduidig vastgelegd in de contractstukken;
• grote verschillen in kwaliteit zijn derhalve niet te verwachten.
• er zijn minimumeisen in het bestek opgenomen.
Hiermee is een aanbesteding op laagste prijs te rechtvaardigen. Om in aanmerking te komen voor de gunning van de opdracht mogen er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en dient men te voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen.

Bron: Tenderned dinsdag 29 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281082

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *