Marktconsultatie AI Tool voor de regionale meldkamer – RAV Brabant Midden-West-Noord – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie AI Tool voor de regionale meldkamer – RAV Brabant Midden-West-Noord

De ambulancedienst in Nederland is regionaal georganiseerd in Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). Een RAV is de wettelijk aangewezen rechtspersoon die ambulancezorg mag verlenen en de regionale meldkamer(s) ambulance in stand moet houden in een specifieke regio. Op dit moment zijn er 25 RAV-regio’s in Nederland, waaronder regio Brabant Noord, Regio Brabant Midden-West en regio Brabant Zuidoost. Deze regio’s worden door RAV (MWN) 1 en RAV Brabant Zuidoost (GGD)2, de initiatiefnemers van deze Marktdialoog bestuurd

RAV Brabant MWN, RAV Brabant Zuidoost en het Witte Kruis hebben als doel het starten van een aanbesteding en/of inkoop voor de aanschaf van een AI tool voor de regionale meldkamers (OostBrabant en Zeeland/West-Brabant). Met dit doel in het achterhoofd hebben de RAV’s en het Witte Kruis een marktconsultatie opgesteld. Deze consultatie  moet helpen bij het helder krijgen of marktpartijen in staat zijn een dergelijke AI tool te leveren en onder welke randvoorwaarden en condities en in welke vorm een gezamenlijke aanbesteding en/of inkoop gestart kan worden. Het is de verwachting dat binnen afzienbare tijd een verordening over AI systemen wordt gepubliceerd.

De bijzondere voorschriften die op de marktconsultatie voor de AI tool voor de regionale meldkamer van Oost-Brabant
en de meldkamer van Zeeland/West-Brabant van toepassing zijn, zijn in het consultatiedocument opgenomen.

Alle geïnteresseerde marktpartijen worden uitgenodigd om de EU-vragenlijst in te vullen. Indien de verstrekte informatie naar de mening van de marktpartijen nadere duiding behoeft, kunnen zij deze voor 21 november stellen. Indien nodig kan een bijgewerkte versie van de EUSurvey ter beschikking worden gesteld. Marktpartijen die aanvullende vertrouwelijke informatie willen verstrekken gedurende deze Marktdialoog kunnen deze sturen naar de contactpersoon. De informatie dient duidelijk als
vertrouwelijk te worden aangemerkt. Vertrouwelijke informatie zal niet in het Marktdialoogverslag worden opgenomen.
De enquête dient te worden ingevuld voor, 25 november 2022. De antwoorden op de vragen dienen geen vertrouwelijke informatie te bevatten. Het doel van de Marktdialoog is om de markt ‘as-is’ te verkennen. Er zijn dan ook geen goede of foute antwoorden. De gegeven antwoorden zullen worden gebruikt als input voor de aanbestedingsstrategie

NDR: Deze consultatie is op 29 november 2022 op Tenderned gepubliceerd. De data voor het stellen van vragen en de uiterste inleverdatum van de enquête liggen echter vóór de publicatie datum. Dat wordt of herplannen of een tijdmachine.

Bron: Tenderned dinsdag 29 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *