Vervangen Openbare Verlichting Hoorn – Aanbestedingsnieuws

Vervangen Openbare Verlichting Hoorn

Bij de foto de armaturen die zijn toegepast in de buurt Gijzenrooi te Eindhoven ©Zaz 2019

De opdracht omvat het vervangen armaturen en lichtmasten in de openbare ruimte van de industrieterreinen Hoorn80, Gildenweg, Lage weg, Oude Veiling en Westfrisia. De verouderde lichttechnieken en lampen (SON/SOX/PLL) worden vervangen door LEDverlichting. Het werk bestaat voornamelijk uit het uitvoeren van groot onderhoud aan openbare verlichting op de bedrijvenrerreinen, waaronder het:

  • Leveren en vervangen van verlichtingsobjecten;
  • Leveren en vervangen van verlichtingsarmaturen;
  • Leveren en vervangen van aansluitvoorzieningen;
  • Rechtzetten en vullen van grondstukken van lichtmasten.

Voor een uitgebreide beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden raadpleegt u het bestek bij de aanbestedingsdocumenten.  Met deze aanbesteding kiest Hoorn één opdrachtnemer waarmee de gemeente een overeenkomst wenst af te sluiten. De ingangsdatum van de overeenkomst is 19 juli 2021. De overeenkomst kan niet worden verlengd. De werkzaamheden dienen te worden opgeleverd op 20 december 2021. Na voltooien en opleveren wordt op de armaturen een minimale garantietermijn van vijf jaar vereist. Gezien de geraamde opdrachtwaarde, het type opdracht en de karakter van de markt is bij deze aanbesteding gekozen voor de Europese openbare procedure op grond van de Aanbestedingswet 2012. De prijs wordt volledig bepaald door de inschrijving. De gemeente Hoorn voert geen prijsonderhandelingen. Hoorn gunt de opdracht aan de inschrijver die inschrijft met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt bepaald aan de hand van het gunnen op waarde. In deze beoordelingsmethodiek wordt de kwaliteit in een bedrag uitgedrukt door de inschrijfprijs te verminderen op basis van de scores op de kwalitatieve gunningscriteria. Hierdoor ontstaat er een fictieve inschrijfprijs. De inschrijver met de laagste fictieve inschrijfprijs krijgt de opdracht gegund. 

Bron: Tenderned 26 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226236

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *