Vervangen kunstgrasvelden HCEL & Focus – Etten-Leur – Aanbestedingsnieuws

Vervangen kunstgrasvelden HCEL & Focus – Etten-Leur

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Pixabay

Het werk in de\e aanbesteding van de gemeente Etten-Leur betreft het vervangen van drie kunstgrasvelden van hockeyvereniging HCEL en twee kunstgrasvelden van korfbalvereniging Focus. Bij HCEL wordt één semiwaterveld omgebouwd tot volledig waterveld. De werkzaamheden bestaat in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:
• Verwijderen en aanbrengen kunstgrasvelden: ca. 19.000 m2
• Verwijderen en aanbrengen elementenverhardingen: ca. 2.500 m2
• Verwijderen en aanbrengen granulaat tbv sporttechnische laag: ca. 1.600 m3
• Grondwerk: ca. 700 m3
• Aanbrengen antiwortelplaten: ca. 400 m
• Verwijderen en aanbrengen leunhekken/afrastering: 1.300 m
• Verwijderen en aanbrengen hekwerken: ca. 500 m
• Verplaatsen sportveldverlichting – lichtmasten: vier stuks
• Overige bijkomende werkzaamheden

Gelijktijdig met de opdrachtverstrekking zal aan de opdrachtnemer de door de opdrachtgever digitaal gewaarmerkte stukken (zoals bestek, inschrijfstaat, nota van inlichtingen en tekeningen) worden overgedragen met het verzoek om deze binnen vijf werkdagen door hemzelf gewaarmerkt digitaal retour te zenden. De volgende data zijn van toepassing:
Renovatie veld 1 HCEL
– aanvang werkzaamheden kunstgrasveld 19-06-2023
– 1e opneming verhardingen rondom na 25 werkbare dagen
– 1e opneming kunstgrasveld na 35 werkbare dagen
– 1e opneming omgeving/hekwerken na 40 werkbare dagen
Renovatie veld 3 en 4 HCEL
– aanvang werkzaamheden kunstgrasvelden 12-06-2023
– 1e opneming verhardingen rondom na 15 werkbare dagen
– 1e opneming kunstgrasveld na 20 werkbare dagen
– 1e opneming omgeving/hekwerken na 25 werkbare dagen
Renovatie veld 1 en 2 kv Focus
– aanvang werkzaamheden kunstgrasveld 19-06-2023
– 1e opneming verhardingen rondom na 15 werkbare dagen
– 1e opneming kunstgrasveld na 20 werkbare dagen
PAR
– 1e opneming omgeving/hekwerken na 25 werkbare dagen
Veld 3 kv Focus dient tot en met 2 juli 2023 vrijgehouden te worden i.v.m. wedstrijden en toernooien.
Renovatie terreinafrastering en wortelscherm:
– aanvang werkzaamheden 19-06-2023
– 1e opneming werkzaamheden na 25 werkbare werkdagen
Het werk opleveren op vrijdag 16 augustus 2024 (i.v.m. specialistisch onderhoud 2024).

De aanbesteding vindt plaats volgens de nationale openbare procedure. Aangezien de verlangde werkzaamheden voor de opdracht specifiek zijn omschreven in een bestek en deze geen ruimte voor eigen interpretatie laten zal de opdracht worden gegund op basis van het gunningscriterium laagste prijs.

Bron: Tenderned maandag 27 februari 2023  https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290016

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 28 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *