Marktconsultatie verbindingsfunctie werkorganisatie HLT Samen – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie verbindingsfunctie werkorganisatie HLT Samen

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Deze marktconsultatie is het voortraject van de aanbesteding Verbindingsfunctie. In deze marktconsultatie vraagt HLT Samen u om de vragen in het consultatiedocument te beantwoorden. Naar aanleiding van de reacties zullen we besluiten of en hoeveel leveranciers we uitnodigen voor een presentatie. In deze presentatie gaan we verdiepen op de door u gegeven antwoorden op de vragen zoals in deze marktconsultatie gesteld. Een geanonimiseerde samenvatting van de door u gegeven antwoorden en presentaties wordt gedeeld bij de aanbesteding, op zo’n manier dat de concurrentiepositie niet in gevaar gebracht wordt, om iedereen een gelijke informatiepositie te verschaffen. Het doel van de marktconsultatie inclusief presentaties is een verdiepend beeld in de diverse ontwikkelingen van de huidige markt verkrijgen en dient om een reëel programma van eisen op te stellen.
De presentaties vinden plaats in het gemeentehuis van Lisse.

De naam verbindingsfunctie is afgeleid van een vorige aanbesteding. In de bijlage van het consultatiedocument vindt u een
beschrijving van de huidige, voor dit document relevante deel van de architectuur. Een aantal componenten wil aanbesteder vervangen. Het bevat de huidige servicebussen (in de brede zin van het woord, incl. Digi-koppeling adapter en API Gateway), gegevensmagazijnen en de connectie naar de VOA.

De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen zijn per 1-1-2017 gaan samenwerken in de gemeenschappelijke regeling HLT Samen. Vrijwel alle ambtenaren (uitgezonderd de griffies en gemeentesecretarissen) zijn in dienst van HLT Samen en bedienen de drie gemeentebesturen. De werkorganisatie HLT Samen is een gemandateerde organisatie. Dit betekent dat de drie
gemeenten nog altijd eindverantwoordelijk zijn voor uitvoering van alle gemeentelijke taken. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de verbindingsfunctie.

In de I-visie van HLT Samen zijn twee ontwikkelrichtingen beschreven, dit zijn:
(Geo)datagedreven; Dit betekent dat de data, eventueel gecombineerd met externe databronnen, benut worden voor analyses, onderbouwing van beleid en slimmere processen. Maar ook om de inwoners goed te informeren.
Digitaal en procesgericht; In een administratieve organisatie gaan processen vooral over beleid en dienstverlening. Informatie is daarin de grondstof en het eindproduct. Geordende vastlegging van die informatie is essentieel.

De huidige  IT-infrastructuur is verdeeld over twee datacenters, welke door middel van een ring glasvezelverbinding met elkaar in verbinding staan ten behoeve van High-Availability. Er wordt gebruik gemaakt van een Hyperconverged oplossing van Nutanix. De servervirtualisatie oplossing is gebaseerd op de Nutanix Acropolis Hypervisor. Daarnaast is er de beschikking over een Azure landingszone t.b.v. Workloads. De Back-Up oplossing is op basis van Rubrik.
Op de  infrastructuur ondersteunt HLT Samen:
• Windows Server 2022;
• Microsoft SQL 2019;
• Oracle 19c.
Hlt Samen faciliteert het Virtuele Desktop Concept met Citrix. Daarnaast zijn de laptops in beheer door middel van Microsoft365 (Microsoft Endpoint Manager). De komende tijd wordt een transitie doorgemaakt naar de Moderne Werkplek, zodat documenten & applicaties rechtstreeks op de laptop kunnen worden aangeboden.

Naast de aanbesteding van de verbindingsfunctie en gegevensmagazijn staan de volgende IT-projecten op de planning voor 2023:
• Migratie financiën naar de cloud;
• Aanbesteding software ondersteuning servicedesk;
• Aanbesteding printercontract;
• Aanbesteding reserveringen systeem facilitair;
• Ontwikkeling eigen app op Low Code platform (Mendix);
• (Her)inrichting Sharepoint;
• Transitie van Citrix naar werken op de laptop;

De vragen die HLT Samen u stelt zijn:

1) Welk beeld heeft u bij het toegroeien naar Common Ground voor de verbindingsfunctie en het gegevensmagazijn? Hoe helpt u dit te bereiken? Welk groeipad (globaal in de tijd uitgezet) verwacht u hiervoor nodig te hebben?
2) Wat is uw visie op het gebruik van de verbindingsfunctie en het gegevensmagazijn voor Geoinformatie?
3) Kunt u aangeven wat u kunt betekenen in het praktisch oplossen van de uitdaging omtrent de verbindingsfunctie?
4) Kunt u aangeven wat u kunt betekenen in het praktisch oplossen van de uitdaging omtrent het gegevensmagazijn?
5) Kunt u zowel de verbindingsfunctie leveren alsook het gegevensmagazijn? Of bent u meer gespecialiseerd in een van beide? Of heeft u een samenwerking met een andere partij?
6) Welke aanbestedingsvorm raadt u aan?
7) Raadt u  aan om de opdracht voor het gegevensmagazijn en de verbindingsfunctie in de aanbesteding samen te voegen tot één opdracht, of heeft aanbesteden in twee percelen (waarbij verschillende leveranciers een perceel kunnen winnen) uw voorkeur? Of wellicht eerst aanbesteden van het gegevensmagazijn en daarna in een aparte aanbesteding de verbindingsfunctie? Onderbouw uw advies met argumenten.
8) Het streven van HLT Samen  is om de huidige verbindingsfunctie eind december 2023 uit te faseren. Vindt u
dit realistisch? Geef in een globale planning aan met welke doorlooptijd rekening gehouden moet worden.

HLT Samen hecht waarde aan volledigheid, maar zou het waarderen als u de antwoorden kunt beperken tot 4 tot 5 pagina’s A4.

Bron: Tenderned dinsdag 28februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290173

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 1 maart 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *