Bouwkundige aannemer realisatie renovatie verbouw zwembad Bosbad – Aanbestedingsnieuws

Bouwkundige aannemer realisatie renovatie verbouw zwembad Bosbad

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Google Streetview

De gemeente Noordoostpolder is op zoek naar een bouwkundig aannemer, voor de realisatie van de voorgenomen verbouw / renovatie van het Bosbad op basis van TO / Bestek. De bouwkundig aannemer treedt daarnaast op als coördinerend aannemer met betrekking tot de werkzaamheden van de installateur en directieleveringen. De gemeente maakt voor het project gebruik van Bouw Informatie Management (BIM), op basis van Revit. Zowel de bouwkundig aannemer als installateur ondersteunen deze werkwijze en werken daaraan en daarin mee. Tijdens de uitvoering voert de bouwkundig aannemer hier de coördinatie
over.

Het werk betreft de verbouw / renovatie van het Bosbad en omvat de nieuwbouw van een zwemzaal met een multifunctioneel 25 meter bad van ca. 1600 m2 BVO, een techniekkelder en technisch ruimte van samen 560 m2 BVO alsmede de interne verbouw van de kleedaccommodatie, de horeca, centrale entree met een omvang van ca. 1650m2 BVO. Daarnaast dient de bestaande gebouwschil op diverse en punten te worden aangepast. Specifiek voor het te realiseren werk gelden de volgende aandachtspunten, waarvoor van de opdrachtnemer in de uitvoering van zijn werkzaamheden nadrukkelijk aandacht wordt vereist c.q. geëist:
• het feit dat het om de verbouw van een bestaand gebouw betreft;
• het feit dat het bestaande gebouw (publiek toegankelijk zwembad en sporthallen) tijdens de uitvoering in bedrijf blijft;
• het treffen van maatregelen die nodig zijn om bezoekers en medewerkers en bezoekers aan het gebouw tijdens de uitvoering van werkzaamheden te beschermen en veiligheidsrisico’s te voorkomen;
• het treffen van maatregelen die nodig zijn om hinder voor bezoekers en medewerkers aan het gebouw tijdens de uitvoering van werkzaamheden te voorkomen, respectievelijk te beperken.

Het Bosbad-complex bestaat uit een zwembad met een viertal bassins, twee sporthallen, een horeca en de nodige ondersteunende functies / ruimten (o.a. kleed accommodatie, technische ruimten, personeelsruimten en verhuurbare ruimten), alsmede een buitenbad. Tijdens de gunningsfase organiseert de aanbesteder een schouw op de locatie Bosbad te Emmeloord. Nadere informatie omtrent wijze van aanmelding en aantal deelnemers per organisatie worden te zijner tijd via Tenderned gecommuniceerd. Tijdens de selectiefase wordt geen schouw georganiseerd. Uiteraard is het mogelijk als ‘normale’ bezoeker kennis te nemen van de situatie ter plaatse tijdens reguliere openingstijden van het Bosbad-complex.

De gemeente volgt voorafgaand aan het contracteren van een marktpartij voor de uitvoering van de opdracht, een “niet-openbare procedure”. Dit type aanbesteding is verdeeld in twee fasen:
1. De selectiefase
2. De gunningsfase

In de selectiefase bepaalt de gemeente hoe zij tot de selectie komt van geschikte bouwkundige aannemers, die in de gunningsfase zullen meedingen voor het verkrijgen van de opdracht. In deze selectiefase kunnen maximaal vijf gegadigden zich, op basis van hun aanmelding, kwalificeren om in de gunningsfase als inschrijver een inschrijving in te dienen. Indien minder dan vijf gegadigden geselecteerd kunnen worden, kan de gemeente de procedure in de gunningsfase met minder gegadigden voortzetten. De geselecteerde gegadigden worden in de gunningsfase uitgenodigd een inschrijving te doen. De
gemeente zal de ingediende inschrijvingen vervolgens beoordelen.

Bron: Tenderned zondag 26 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/289899

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 28 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *