Vervangen fiets- en voetgangersbruggen Nissewaard (heraanbesteding) – Aanbestedingsnieuws

Vervangen fiets- en voetgangersbruggen Nissewaard (heraanbesteding)

Het voorwerp van aanbesteding betreft het vervangen van vierenvijftig fiets- en voetgangersbruggen van de gemeente Nissewaard. De vervanging per brug wordt als deelopdracht uitgeven en is verdeeld over vier jaar. Per brug is er een doorlooptijd van drie weken. Het budget van de gemeente is leidend voor de vervanging van de bruggen. Raming van de opdrachtwaarde  €4.950.000,-. Het betreft hier een heraanbesteding. Ten opzichte van de vorige aanbesteding (19 mei j.l.) is de vraagspecificatie veranderd, zo is er nu sprake van houten dekplanken. Uiteraard heeft een wijziging in de vraagspecificatie ook zijn gevolgen in de procedure afloop. Een compleet overzicht van de wijzigingen is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. Het doel van de aanbestedende dienst is het sluiten van een overeenkomst voor een periode van
twee jaar, met ingang van 1 september 2022, van rechtswege eindigend op 31 augustus 2024. De aanbestedende dienst kan met de opdrachtnemer overeenkomen, dat de overeenkomst met telkens één jaar wordt verlengd. De maximale looptijd van de overeenkomst is vier jaar.

Aanbesteder volgt de openbare procedure en gegund wordt er op de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 21 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262134

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *