Vervangen datacenter hardware werkmaatschappij 8KTD Burgum – Aanbestedingsnieuws

Vervangen datacenter hardware werkmaatschappij 8KTD Burgum

De gemeente Achtkarspelen is een gemeente met ongeveer 28.000 inwoners, 11 dorpen en heeft een oppervlakte van ruim 10.000 ha. De gemeente Tytsjerksteradiel is een gemeente met ongeveer 32.000 inwoners, 17 dorpen en heeft een oppervlakte van ruim 16.000 ha. De beide gemeenten werken samen om zelfstandig te kunnen blijven. In het kader van de samenwerking is een (samenwerkings-) organisatie ingericht: de Werkmaatschappij 8KTD. Deze is formeel in de vorm van een gemeenschappelijke regeling vastgelegd. Binnen de werkmaatschappij en beide dragende organisaties zijn gezamenlijk circa 600 medewerkers werkzaam. De werkmaatschappij voert taken namens en in opdracht van de gemeenten uit.

Het doel van deze aanbesteding is het vervangen van de huidige apparatuur in het huidige Datacenter (servers, storage, switches). De huidige omgeving is in 2015/2016 aangeschaft en eind 2022 end-of-life. Onder vervangen wordt verstaan het leveren en het installeren van de hardware in de nieuwe omgeving. Hiervoor dient de opdrachtnemer gebruik te maken van A-merken. De aanbestedende dienst definieert een A-merk als een merk met een hoge naamsbekendheid, een goede reputatie en toonaangevend qua prijs en kwaliteit in haar product categorie. Het straalt zekerheid uit en kwaliteit. Dit zijn volgens de aanbestedende dienst merken die zich bevinden in het leader segment van Gartner.

Deze opdracht betreft alleen het leveren en installeren van de hardware inclusief benodigde support. Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
• Assemblage van hardware
• Het plaatsen van de hardware in de kast
• Aansluiten van de servers, storage en netwerk
• Aansluiten van de servers en storage op de TOR switches
• Netjes labelen van alle netwerk kabels aan 2 kanten
• Configureren van de switches
• Configureren van management interfaces van alle componenten
• Aansluiten en configureren van TOR switches op bestaand netwerk.
• De configuratie van VMWare lifecycle manager voor de installatie van Firmware en Bios Updates
• Documentatie van het geïnstalleerde geheel
De werkzaamheden worden uitgevoerd samen met de beheerders van opdrachtgever. De opdrachtnemer dient de oplossing volledig gereed op te leveren zodat opdrachtgever de huidige (oude) omgeving zonder tussenkomst van de opdrachtnemer  kan migreren.
Out of scope van deze aanbesteding zijn licenties voor VMware, Citrix, NVIDIA, Ivanti RES en Microsoft. Deze licenties zijn reeds door aanbestedende dienst in gebruik of kunnen onder eerder afgesloten overeenkomsten worden afgenomen.

De aanbestedende dienst verwacht dat de aangeboden oplossing ongeveer €220.000,- gaat kosten. Dit is inclusief de levering van de benodigde hardware, hardware gerelateerde software, bekabeling, installatie en bijbehorend afgenomen support van de fabrikant. Dit bedrag geldt niet als drempelbedrag, en is exclusief aanvullende dienstverlening vanuit opdrachtnemer.
In de toekomst kunnen er binnen de overeenkomst nog aanvullende diensten worden afgenomen ter ondersteuning van bijvoorbeeld een mogelijke verhuizing van het datacenter naar een andere locatie. De aanbestedende dienst verwacht de nodige flexibiliteit in de overeenkomst zodat de oplossing in de toekomst kan worden uitgebreid met aanvullende software en hardware gerelateerd aan de scope van deze aanbesteding. Uitbreidingen voor aanvullende software en hardware kunnen tot een maximum van €100.000,- gedurende de looptijd van de overeenkomst worden afgenomen.

De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dit houdt in dat zowel de kwaliteit als de prijs beoordeeld worden. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar. Daarna is er (eenzijdig) de mogelijkheid tot verlengen. 8KTD kan de overeenkomst maximaal twee keer voor een periode van maximaal twaalf maanden verlengen. De gevolgde procedure in deze aanbesteding is de openbare.

Bron: Tenderned woensdag 27 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259988

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *