Vervangen brug Venekoten provincie Friesland – Aanbestedingsnieuws

Vervangen brug Venekoten provincie Friesland

Foto: Google Streetview

De provincie Friesland vervangt de huidige brug door een nieuwe ophaalbrug. De bestaande brug is verouderd. Samen met de gemeente Ooststellingwerf heeft de provincie gekeken naar hoe fietsers straks veiliger over de brug kunnen. Fietsers moeten in de huidige situatie bij de brug op de hoofdrijbaan fietsen. Met de komst van een nieuwe brug wordt tegelijk de kruising Houtwal en de rotonde Molenweg aangepast. Voor fietsers en wandelaars komt aan de westzijde van de brug een aparte fiets- en wandelstrook. Deze werkzaamheden starten in september 2021 en zijn klaar in mei 2022. De brug is deze periode gestremd. Er komt een tijdelijke noodbrug zodat gemotoriseerd verkeer kan passeren.

Het uit te voeren werk is gelegen in de Opsterlandse Compagnonsvaart aan de Venekoterweg, Molenweg en Houtwal te Oosterwolde in de gemeente Ooststellingwerf. Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

 • opbreken van gesloten en open verhardingen;
 • slopen van stalen bovenbouw ophaalbrug;
 • slopen van betonnen onderbouw ophaalbrug;
 • uitvoeren van grondwerk;
 • uitvoeren van werkzaamheden aan funderingsconstructies;
 • uitvoeren van werkzaamheden aan (prefab)betonconstructies;
 • uitvoeren van werkzaamheden aan staalconstructies;
 • uitvoeren van werkzaamheden aan werktuigbouwkundige installaties
 • uitvoeren van werkzaamheden aan elektrotechnische installaties
 • uitvoeren van conserveringswerkzaamheden;
 • uitvoeren van waterbouwkundige werkzaamheden;
 • uitvoeren van rioleringswerkzaamheden
 • uitvoeren van verhardingswerkzaamheden;
 • uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. de terreininrichting;
 • uitvoeren van werkzaamheden aan groen;
 • verrichten van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden

De werkzaamheden aan de brug dienen buiten het vaarseizoen te worden uitgevoerd tussen woensdag 15 september 2021 en 1 mei 2022.  De inbedrijfstelling van de brug (voor zowel weg- als vaarwegverkeer) dient uiterlijk gereed te zijn op 1 mei 2022. De noodbrug dient uiterlijk 15 mei 2022 verwijderd te zijn. Het wegenwerk dient uiterlijk gereed en in gebruik te zijn op 15 mei 2022. Het uitvoeren van eventuele restpunten zijn na deze datum toegestaan indien deze het scheepvaartverkeer en het wegverkeer niet belemmeren.
Eventuele voorbereidende werkzaamheden vóór 15 september 2021 zijn toegestaan indien deze het scheepvaartverkeer en het wegverkeer niet belemmeren.
Voor het wegverkeer en de scheepvaart gelden specifieke uitgangspunten ten aanzien van stremming- en hinderperioden.

Bron: Tenderned 9 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/221688

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *