Amsterdam zoekt trapliften – Aanbestedingsnieuws

Amsterdam zoekt trapliften

Amsterdam Heeft op Negometrix een aanbesteding gepubliceerd voor trapliften. In het kader van deze Aanbesteding is de Gemeente voornemens Trapliften te kopen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De Opdracht bestaat uit het leveren, plaatsen, installeren, onderhouden, repareren, tussentijds vervangen en verwijderen van Trapliften, inclusief de hierbij horende service en dienstverlening, ten behoeve van Amsterdamse Cliënten met een hiertoe strekkende beschikking op de grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In de vragenlijsten van deze Tender vindt u de gedetailleerde omschrijving van de Opdracht en de daaraan gestelde Eisen.

Deze Europese aanbesteding wordt georganiseerd door de Directie Inkoop en Subsidies Sociaal, afdeling Inkoop en Contractmanagement, in opdracht van de directie Onderwijs, Jeugd en Zorg, afdeling Zorg. Laatstgenoemde zal de feitelijk afnemer zijn onder de Overeenkomst met Opdrachtnemer.

De Contactpersoon voor alle vragen, klachten en opmerkingen in het kader van deze aanbesteding is:

©Google/Aanbestedingsnieuws 2021
Collage otolift,, thuisliftgids,monozorg, trapliftkiezer, woonhint,, pronk ergo, comfortabelwonen,

Naam: Annette Hesemans
Emailadres: inkoopsociaal@amsterdam.nl
Adres:  Jodenbreestraat 25, Amsterdam

Het is niet toegestaan om vanaf de datum van publicatie van deze Aanbesteding contact op te nemen met andere medewerkers van de Gemeente ten aanzien van deze Aanbesteding. Bij overtreding van deze regel, kan de Gemeente besluiten de Ondernemer dan wel de Inschrijver van verdere deelname aan deze Aanbesteding uit te sluiten. Het is wel toegestaan contact op te nemen met medewerkers van de gemeente Amsterdam ten behoeve van het opvragen van referenties, waar de Gemeente opdrachtgever van is.

 Inkoopleidraad AIS-2020-0008 Trapliften.pdf 1176 Kb Download

De gemeente heeft daarvoor de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • Maximaal maatschappelijk toegevoegde waarde voor een marktconforme prijs
  • Rechtmatigheid
  • Professioneel en goed opdrachtgeverschap
  • Optimalisatie van ketenkosten
  • Samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke organisatieonderdelen

De gemeente schat de kavelwaarde in op:

kavel 1 €1.125.000
kavel 2 €787.500
kavel 3 €337.000

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *