Bomen standplaatsinrichting en planten Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Bomen standplaatsinrichting en planten Amersfoort

Foto: Pexels.com

De opdracht in deze aanbesteding betreft standplaatsinrichting en planten bomen opgedeeld in de volgende werkzaamheden:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Rooien stobbe
 • Grondwerken / grondverbetering
 • Verhardingen en kantopsluitingen
 • Aanplanten bomen
 • Nazorg bomen inclusief plantgarantie 3 jaar
 • Bijbehorende en bijkomende werken

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente is de afdelingsmanager Leefomgeving de opdrachtgever.
De opdracht bestaat uit rooien stobben, standplaatsinrichting en planten bomen inclusief nazorg en garantie met bijkomende werkzaamheden. De werkzaamheden komen voort uit wensen vanuit beheer en zijn dus niet de aanlegwerkzaamheden binnen projecten. Daarnaast worden er buiten deze opdracht gelijksoortige werkzaamheden uitgevoerd door aannemers die het integraal onderhoud van de buitenruimte uitvoeren in een wijk van Amersfoort. De onderhoudsaannemers voeren allen in hun wijk soortgelijke werkzaamheden uit ten laste van een stelpost in het onderhoudscontract.

Indicatie per kalenderjaar:

 • 550 st rooien stobben
 • 5250 m3 standplaatsinrichting
 • 1000 m2 verhardingswerkzaamheden elementverhardingen
 • 360 st planten bomen
 • bijkomende werkzaamheden flora en fauna
 • bijkomende verkeersmaatregelen

De geraamde waarde van de opdracht is circa € 400.000 per jaar. De genoemde aantallen zijn slechts indicatief en vormen geen garantie voor het toekomstige afnamepatroon.  De gemeente wil een raamovereenkomst aangaan voor de duur van twee jaar met de optie tot verlenging van één  maal twee  jaar. De verwachte ingangsdatum is 11 januari 2021. De gemeente kiest voor het aangaan van een raamovereenkomst met drie opdrachtnemers om de voorwaarden waaronder de gemeente gedurende de komende vier  jaar het geheel van de repeterende kleinere
werkzaamheden wil afnemen, vast te leggen. De omvang van de behoefte van de gemeente aan de werkzaamheden is onzeker, maar zodra er een behoefte is ontstaan, wil de gemeente die snel kunnen voldoen  onder de afgesproken voorwaarden. Daarmee hoopt de gemeente de continuïteit van haar bedrijfsvoering veilig te stellen. De aanbesteding van elke opdracht afzonderlijk vergt veel meer tijd en transactiekosten van zowel de
gemeente als gegadigden. Wanneer de raamovereenkomst is afgesloten, komt uitvoering tot stand door een gelijke verdeling in waarde van opdrachten onder de drie deelnemende bedrijven. De opdrachtgever houdt jaarlijks een overzicht bij met deelopdrachten voortkomend uit deze opdracht waaruit deze gelijkmatige verdeling blijkt. Een en ander in overleg met de deelnemende bedrijven.  Deze Europese aanbesteding vindt plaats door middel van de niet- openbare procedure conform de Aanbestedingswet. De niet-openbare aanbestedingsprocedure kent twee fasen.
Deze selectieleidraad heeft betrekking op de eerste fase, de aanmeldfase, waarin geïnteresseerde marktpartijen in de gelegenheid worden gesteld een aanvraag tot deelname in te dienen. Op basis van de ingeleverde informatie selecteert een beoordelingsteam van de gemeente welke gegadigden in de inschrijffase in de gelegenheid worden gesteld om een inschrijving te doen.

Qua bijlagen vernoeming is onderstaand wat wij (AN) bedoelen met dat een bijlage bij een document alleen een bijlage is als hij in de tekst van een document wordt genoemd. 

3.4 Klachtenregeling
De gemeente kent een klachtenregeling voor aanbestedingen. De klachtenregeling is als bijlage E geüpload in Tenderned.

Het hoeven geen ellenlange paragrafen te zijn, dit is voldoende om de bijlage in het geheel te kunnen plaatsen. 10 punten Valkenswaard!

Bron: Tenderned 29 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/201581

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *