Vervangen beveiligingsinstallaties PI Dordrecht – Rijksvastgoedbedrijf – Aanbestedingsnieuws

Vervangen beveiligingsinstallaties PI Dordrecht – Rijksvastgoedbedrijf

PI Dordrecht, Foto: © Rijksvastgoedbedrijf

De gevangenis in Dordrecht is een grotere uitvoering van de penitentiaire inrichting in Middelburg en heeft een plattegrond die gelijk is aan de gevangenis in Alphen aan den Rijn. De gevangenis in Middelburg is de eerst gebouwde,  hetgeen van de Geniepoort in Alphen en de Dordtse Poorten zogenaamde stempelgebouwen maakt. De Dordtse Poorten is een Huis van Bewaring en is 24.089 BVO m2. Diverse beveiligingsinstallaties in Dordrecht zijn aan het einde van de levensduur en/of worden niet langer ondersteund door leveranciers. De vervanging is voorzien in het instandhoudingsplan. Omdat er een volledige inventarisatie van de installaties heeft plaatsgevonden is ook de implementatie van “DIOO” in de projectopdracht
opgenomen.  De beveiligingsinstallaties zijn (deels) vervangen en/of aangepast en voldoen aan het Programma van eisen van DJI voor een normaal beveiligde Inrichting 2003.  Hiermee mag door de gebruiker een ongestoord functioneren van de
betreffende installaties worden verwacht. De data-infrastructuur is op orde en toekomstbestendig.

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden moet de bedrijfsvoering van de inrichting, met acceptatie van minimale verstoringen, kunnen blijven functioneren. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van tien maanden. De genoemde
data en/of looptijd zoals vermeld in de contractdocumenten zijn leidend.

In de Penitentiaire inrichting (PI) Dordrecht moeten een aantal beveiligingssystemen worden vervangen. De te vervangen of aan te passen installaties zijn:
– Security managementsysteem (deels te vervangen)
– Deurbesturingsinstallatie (uitbreiden)
– Toegangscontrolesysteem (aanpassen)
– Cel- en verkeersintercoms (vervangen)
– Audiodistributie en omroep (verwijderen)
– Brandmeldinstallatie (deels te vervangen)
– ICT-netwerk (DIOO) (vervangen)
Het aanpassen van het ICT-netwerk betreft ook het realiseren van nieuwe en het aanpassen van bestaande techniekruimtes. Dit betekent dat er enkele bouwkundige, werktuigkundige en elektrotechnische werkzaamheden uitgebruik moeten worden.

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk 5 september 2022 een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen van de personen
die het bezoek aan de locatie namens de onderneming zullen bijwonen. Per onderneming mogen maximaal drie personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te maken. Het meenemen van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of camera’s is daarom niet toegestaan. Het bezoek van de locatie vindt plaats op 8 september 2022 om 9:00 uur in de
Penitentiaire Inrichting, Kerkeplaat 25, 3313 LC Dordrecht.

De aanbesteding verloopt volgens de nationale openbare procedure. Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de laagste prijs en wordt bepaald door het prijscriterium.

Bron: Tenderned maandag 1 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268878

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *