Aanleg en onderhoud openbare verlichting Bodegraven-Reeuwijk – Aanbestedingsnieuws

Aanleg en onderhoud openbare verlichting Bodegraven-Reeuwijk

Foto: Google Streetview

De werkzaamheden aan de OVL worden opgedeeld in specialismes. Het storingen-herstel en storingswachtdienst (schades) is uitbesteed aan WS-techniek uit Nieuwerbrug. Het herstel van ondergrondse storingen is uitbesteed aan FEDU Solutions uit Lisse. Deze werkzaamheden (administratief) verlopen wel via dit contract. De opdrachtnemer van deze aanbesteding handelt de werkzaamheden administratief af met de gemeente, hij draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze
werkzaamheden. De werkzaamheden voor de ‘opdrachtnemer van besteknr. 095136.OR.B22.001H’ houdt in hoofdzaak in:
• coördineren WS-techniek;
• coördineren FEDU-solutions;
• plaatsen, bijplaatsen en/of vervangen van lichtmasten en/of armaturen;
• kabelwerkzaamheden;
• rapporteren van de verrichte werkzaamheden;
• aanleveren revisie;
• leveren materiaal aan opdrachtgever (i.o.v. WS-techniek) voor het dagelijks onderhoud;

De werkzaamheden voor ‘WS-techniek’ houdt in hoofdzaak in:
• herstellen van storingen en defecten aan installaties OVL;
• herstellen van storingen aan Openbare Verlichting bovengronds net, in overleg met directie en
• eventueel netbeheerder Stedin.
• het organiseren en in stand houden van een storingswachtdienst (inclusief meldpunt afhandeling
• storingen voor bewoners);
• herstellen van schades door aanrijding en vandalisme aan installaties van de OVL;
• uitnemen en herplaatsen van lichtmasten t.b.v. evenementen, bouwwerkzaamheden en dergelijke;
• verplaatsen van lichtmasten en/of armaturen (maximaal 1st. per keer);

De werkzaamheden voor ‘FEDU Solutions’ houdt in hoofdzaak in;
• herstellen van storingen en defecten aan de ondergrondse ‘eigen’ OVL installaties;
• Installatie Verantwoordelijkheid OVL installatie

De openbare verlichting, zoals genoemd omvat in hoofdzaak de volgende onderdelen:
• masten, armaturen en lampen;
• voetgangersoversteekplaats (VOP) masten en VOP bakken;
• abri’s;
• aanstraalverlichting;
• plattegrondskasten;
• schakel- en verdeelpunten (kasten);
• kabels en leidingen.

De aanbestedende dienst hanteert de openbare Europese aanbestedingsprocedure. Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met  één opdrachtnemer voor het onderhoud OVL. De overeenkomst heeft een looptijd van  tien jaar, plus een optie tot verlenging van vijf jaar en zal naar verwachting ingaan per 1 november 2022. Het project wordt gegund aan de inschrijver met de laagste fictieve inschrijfprijs (methode “Gunnen op waarde). De kwaliteit wordt beoordeeld door middel van interviews.

Bron: Tenderned zondag 31 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268870

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *