Vervangen beveiligingsinstallaties JJI de Hunnerberg te Nijmegen – Aanbestedingsnieuws

Vervangen beveiligingsinstallaties JJI de Hunnerberg te Nijmegen

De Hunnerberg
Foto: DJI.nl

De JJI de Hunnerberg is een van de 3 Rijksjeugdinrichtingen van DJI. Deze locatie heeft plaats voor 72 jongeren tussen de 12 en 24 jaar. Dit is de enige locatie waar ook meisjes verblijven. De eerste bebouwing op het terrein van Rijks Jeugdinrichting De Hunnerberg stamt uit het begin van de twintigste eeuw en is ontworpen door ingenieur architect der gevangenissen en rechtsgebouwen Willem Cornelis Metzelaar. Tussen 1904 en 1905 ontwerpt hij enkele kleinschalige panden langs de Berg en Dalseweg ter huisvesting van een tuchtschool voor jeugdigen rond een plein. De nationale niet-openbare aanbesteding betreft het vervangen van diverse beveiligingsinstallaties van de Rijks justitiële Jeugdinrichting de Hunnerberg te Nijmegen. De vervanging betreft onder meer de CCTV installatie, de  Intercominstallatie, deursloten, alsmede het securitymanagementsysteem.

Het doel van de opdracht is om met het vervangen van de verschillende beveiligingsinstallaties een installatie te hebben die voldoet aan de eisen van een moderne beveiligingsinstallatie in de JJI de Hunnerberg. Tijdens de vervanging van de beveiligingsinstallaties en de verbouwing van
het entreegebied dient de Inrichting in bedrijf te blijven. Hierdoor dienen de nieuwe systemen parallel te functioneren aan de bestaande te demonteren systemen.
Het werken binnen een inrichting vraagt om goede afstemming met alle betrokkenen. De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit het vervangen van de volgende onderdelen:

  • – Vervangen deur en cel-intercominstallatie
  • – Vervangen camera-observatiesysteem
  • – Vervangen security-managementsysteem
  • – Vervangen I/O besturings- en signaleringsinstallatie
  • – Aanpassen/uitbreiden bestaande toegang systeem
  • – Vervangen elektrische sloten
  • – Aapassen bedienapparatuur perimeterbeveiliging
  • – Aanpassen PZI/MAI

De opdracht behelst twee delen;
– Deel A: Vervangen beveiligingsinstallaties in de gehele inrichting m.u.v. het entreegebied.
– Deel B: Vervangen en aanpassen beveiligingsinstallaties nieuwe entreegebied inclusief de nieuwe portiersloge/centraalpost.

Geselecteerde gegadigden kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk voor drie dagen voor het bezoek van de locatie een bericht te sturen via de berichtenmodule van TenderNed. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen van de personen die het bezoek aan de locatie namens de geselecteerde gegadigde zullen bijwonen. Per geselecteerde gegadigde mogen maximaal 3 personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te maken. Het meenemen van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of camera’s is daarom niet toegestaan. Indien gewenst kan de adviseur op verzoek foto’s maken  ter verheldering van bepaalde situaties. Deze foto’s worden vervolgens via de Nota van inlichtingen aan de inschrijvers beschikbaar gesteld. De datum en het tijdstip waarop het bezoek van de locatie ‘JJI Hunnerberg’ te Nijmegen plaats vindt, zal in de uitnodigingsbrief bekend worden gemaakt via Tenderned.

Bron: Tenderned 24 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/190737

1 thought on “Vervangen beveiligingsinstallaties JJI de Hunnerberg te Nijmegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *