Reconstructie N395 Hilvarenbeek – Oirschot – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie N395 Hilvarenbeek – Oirschot

Foto: Provincie Brabant

De huidige onderhoudsstaat van de N395 is dermate slecht waardoor er onveilige situaties ontstaan. Op het gebied van een veilige inrichting scoort de N395 bijzonder slecht met een ANWBscore van slechts 2 sterren (van maximaal 5). Ook hebben er het afgelopen jaar op de
N395 drie ongevallen met dodelijke afloop plaatsgevonden. Vanwege haar wettelijk taken ‘een goed onderhouden en veilig provinciaal wegennet’ hebben Gedeputeerde Staten besloten om het groot onderhoud en reconstructie van de provinciale weg N395, tussen Hilvarenbeek en Oirschot, ondanks de huidige stikstofperikelen, uit te gaan voeren. Met de uitvoering wordt een belangrijke stap gezet
in het veiliger maken van de weg en de leefbaarheid in de kernen Diessen, Middelbeers en Oostelbeers.

De N395 is een gebiedsontsluitingsweg (GOW) die loopt van de N269 bij de dorpskern Hilvarenbeek tot aan de A58 bij Oirschot. Vanaf Hilvarenbeek naar Oirschot doorsnijdt de weg een drietal dorpskernen, te weten: Diessen, Middelbeers en Oostelbeers. De N395 wordt vooral in de ochtendspits gebruikt als sluiproute indien er sprake is van vertraging op de A58. Tevens wordt de N395 gebruikt door veel lokaal verkeer vanuit de Kempen. In het algemeen kan de weg de verkeersintensiteiten afwikkelen, maar er is sprake van drukte. Deze lokaliseert zich vooral ter plaatse van de aansluitingen met de N269 en de A58. Binnen de dorpskernen is er sprake van semi-gedeeld gebruik van de weg door autoverkeer en fietsers (geen duidelijk/fysieke scheiding weggebruikers). Dit maakt de weg relatief onveilig voor fietsers. In de dorpskern Middelbeers is er sprake van gedeeld gebruik. Uit een in het verleden uitgevoerde probleemanalyse en Planstudie is gebleken dat de N395 op dit moment nog wel functioneert. Er is gebleken dat de weg binnen dorpskernen geen hoge veiligheid biedt voor in het bijzonder fietsers. Daarnaast is, in mindere mate, de drukte in de ochtendspits problematisch. Door de grote hoeveelheden verkeer die
opstropen in de dorpskernen gaan de kwaliteit van leven lokaal acteruit (luchtkwaliteit en geluid). Binnen het project wordt de oversteekbaarheid en oprijdbaarheid van de N395 verbeterd. De huidige en de verwachte toename in verkeersintensiteit in de toekomst vraagt ook om een nieuwe inrichting van de N395.

De scope omvat op hoofdlijnen:

 • Duidelijke scheiding langzaam en snel verkeer en uniforme indeling Bibeko – Bubeko
 • Inrichting van de weg volgens de principes van Duurzaam Veilig
 • Vergroening N395 in de 3 kernen
 • Aanbrengen geluidsreducerende deklaag
 • Maximumsnelheid van 60 naar 80 km/u ten oosten van Diessen
 • Samenvoeging bebouwde komgrens tussen Middelbeers en Oostelbeers.
 • Reconstructie fietspad tussen aansluiting De Scheper en Oirschot
 • Aanpassing aansluitingen met: industrieterrein De Scheper (VRI), A58, N269 in Hilvarenbeek (kluifrotonde)
 • Realisatie van rotondes bij: wijk Haagakkers, De Klep, – VRI bij kruisingen N395 – Oranjestraat/Vestdijk en N395 – Kerkstraat
 • Toepassing diverse middenleiders
 • Aanleg Hemelwater-riool ter plaatse Hertog Janstraat Middelbeers
 • Meerjarig onderhoudsperiode gedurende 10 jaar

De provincie Noord-Brabant houdt op Vrijdag 27 maart vanaf 13:00uur een toelichtingsbijeenkomst over het project en de daaruit voortvloeiende aanbesteding van het N395.07.01.RE. Hieronder treft u aan wat huishoudelijke mededelingen en vervolgens de globale agenda.
Normaal gesproken zou de toelichtingsbijeenkomst gehouden worden op het provinciehuis, maar vanwege het coronavirus is besloten deze bijeenkomst via een livestream aan te bieden.
De link voor deze livestream wordt u uiterlijk op 25 maart 2020 via Tenderned verstuurd
Er komt geen verslag van deze bijeenkomst. De presentatie zal na afloop van de toelichtingsbijeenkomst gedeeld worden via Tenderned. Eventuele vragen die u officieel beantwoord wil hebben stelt u als de aanbesteding is gestart via Tenderned. Deze worden dan beantwoord in de Nota van inlichtingen (NvI). Communicatie alleen via de Inkoop en later via Tenderned.

Gedurende de toelichtingsbijeenkomst kunnen vragen via Whatsapp verstuurd worden. Deze vragen zullen live in beeld komen en indien mogelijk beantwoord worden. We vragen u deze vragen te minimaliseren en kort en bondig te stellen De vraagstelling dient te beginnen met uw bedrijfsnaam. Het Whatsappnummer wordt u uiterlijk op 25 maart 2020 via Tenderned verstuurd.

Bron: Tenderned 24 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/190785

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *