Vervangen beveiligingsinstallaties jeugdinrichting Den Heij-Acker Breda – Aanbestedingsnieuws

Vervangen beveiligingsinstallaties jeugdinrichting Den Heij-Acker Breda

Foto: © Rijksvastgoedbedrijf

Den Hey-Acker in Breda is een van de drie locaties van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI). Deze locatie heeft plaats voor 98 jongens in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar. In RJJI Den Hey-Acker zijn aparte afdelingen voor jongeren met ernstige seksuele problematiek (ESP) en jongeren die een individueel behandeltraject (ITA) volgen. Ze zitten hier op basis van een preventieve hechtenis, nachtdetentie, jeugddetentie of een PIJ-maatregel (plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen).
De inrichting is gevestigd in een monumentaal hoofdgebouw, welke in de loop van de tijd met diverse aanbouwen is uitgebreid.

Op datum 28 juni 2019 heeft de politiek besloten om de jeugddetentie op een andere wijze in te richten. Tijdens deze besluitvorming is er op verzoek van DJI minder in de jeugdinrichtingen geïnvesteerd. Eventueel benodigde aanpassingen
dienen in nauw overleg met het bevoegd gezag te worden overlegd. Echter om de bedrijfszekerheid van de inrichting te kunnen blijven garanderen, dienen vitale onderdelen vervangen te worden. De installaties zijn niet meer optimaal te onderhouden, omdat systeemonderdelen niet meer leverbaar zijn. Wanneer deze installaties niet meer goed functioneren heeft dit een hoge mate van invloed op de primaire bedrijfsprocessen en het beveiligingsniveau.  Het ontwerp  voor vervanging is tot en met Definitief Ontwerp uitgewerkt. er is ervoor gekozen om zo veel mogelijk onzekerheden in het ontwerp te elimineren.
De uitvoeringsduur inclusief werkvoorbereiding bedraagt vijftien maanden. Rekening houdend met de huidige marktomstandigheden is het uitgangspunt voor de werkvoorbereidingsfase ca. drie maanden en de realisatiefase op locatie twaalf maanden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een in gebruik zijnde jeugdinrichting. De werkzaamheden worden uitgevoerd in zowel het justitiabelen- als het niet- justitiabelen gebied. De opdrachtgever heeft voor de begeleiding van de werkzaamheden drie lijnen bouwbegeleiding georganiseerd die de veiligheid van de medewerkers waarborgen in de werkgebieden waar zich justitiabelen bevinden. Dit is van belang voor de uitvoeringsplanning. Het complex bestaat uit meerdere bouwdelen die in verschillende periodes zijn gebouwd. De werkzaamheden vinden plaats in alle bouwdelen. Tijdens de werkzaamheden blijven de bestaande installaties functioneel totdat de nieuwe installaties zijn opgeleverd en in gebruik gesteld zijn. Voorafgaand aan de uitvoering zal overleg met de onderhoudspartij (E&K) plaats vinden om de uitvoering te bespreken en hoe er van de oude naar de nieuwe installaties wordt overgeschakeld. Op het complex is slechts beperkt parkeerruimte beschikbaar.

De te aan te passen of te vervangen systemen zijn;
– (cel-)intercomsysteem (vervangen);
– personenzoek- en mobiele alarminstallatie (vervangen);
– stille alarminstallatie (vervangen);
– cameraobservatiesysteem (vervangen);
– security management systeem (vervangen);
– toegangscontrolesysteem (aanpassen);
– deurstuurinstallatie (aanpassen);
– brandmeldinstallatie (aanpassen).

Naast de te vervangen en aan te passen bestaande systemen dienen er ook de volgende werkzaamheden uitgevoerd te worden:
– realiseren van nieuwe gecontroleerde doorgangen;
– W en E werkzaamheden t.b.v. nieuwe of bestaande techniekruimtes;
– verplaatsen van de bestaande MER (ICT en beveiliging);
– bekabelingssysteem ten behoeve van ICT (DIOO);
– montage access-points, binnen en buiten;
– bekabelingssysteem ten behoeve van de communicatie- en beveiligingsinstallaties (backbone).

Het totale complex is ca. 13.000 m2. De aanbesteding verloopt volgens de Europees niet-openbare procedure.

Bron: Tenderned woensdag 4 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284398

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *