Vervangen beschoeiingen gemeente Nissewaard – Aanbestedingsnieuws

Vervangen beschoeiingen gemeente Nissewaard

Foto: Filmfragment gemeente Nissewaard

De gemeente Nissewaard is een jonge gemeente op het eiland Voorne-Putten met zo’n 85.000 inwoners. Nissewaard heeft het beste van twee werelden! De rust, ruimte en het groen in de kleine dorpse kernen, en de stedelijke voorzieningen in Spijkenisse. 

Het voorwerp van aanbesteding betreft het vervangen van beschoeiingen die in beheer zijn bij gemeente Nissewaard én die grenzen aan particulier terrein. Ook wordt een deel van de beschoeiingen die grenzen aan openbaar gebied vervangen, indien dit qua planning en uitvoering
handig is. De focus ligt echter op de beschoeiingen die grenzen aan particulier terrein. Bewonerscommunicatie maakt dan ook een belangrijk deel uit van de opdracht. Het gaat om ca. 20 km beschoeiing. Het RAW bestek vormt een integraal onderdeel van de offerteaanvraag. De aanbestedende dienst heeft besloten het voorwerp van aanbesteding niet onder te verdelen in percelen, omdat:

  • deze één economische of technische functie vervult;
  • de beschreven doelstelling het beste bereikt kan worden door het sluiten van één overeenkomst met één opdrachtnemer.

Het doel van de aanbestedende dienst is het sluiten van de overeenkomst voor een periode van twee jaar, met ingang van 1 maart 2021, van rechtswege eindigend op 28 februari 2023. De aanbestedende dienst kan met de opdrachtnemer overeenkomen, dat de overeenkomst met
twee jaar wordt verlengd. De maximale looptijd van de overeenkomst is vier jaar. 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=m3qWmwrd60Y[/embedyt]

Bron: Tenderned 16 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/211671;

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *