Vertraging CAF onderzoek toeslagenaffaire door aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Vertraging CAF onderzoek toeslagenaffaire door aanbesteding

Door de aanbesteding van het CAF-onderzoek, ontstaat een nog onbekende vertraging in de informatie aan de Tweede Kamer. Dat bericht de Staatssecretaris van Financieën Marnix van Rij in een brief aan de Tweede Kamer van 25 januari 2022. Met het onderzoek wordt het Combiteam Aanpak Facilitators onderzocht, dat opvolging gaf aan het signaal van de Dienst Particulieren dat er sprake was van mogelijke fraude.

De brief is een begeleidend schrijven bij 2 rapporten van PWC naar de gevolgen van de toeslagenaffaire, naar onder meer de gegevensdeling van de FSV-notering met verschillende instanties, waaronder de UWV, de SVB gemeenten en de strafrechtketen. Gevallen van bewezen fraude werden daarbij vermengd met risicogroepen die niets misdaan hadden. Het hebben van een dubbele nationaliteit of hoge zorgkosten bij de belastingaangifte, was daarbij al genoeg voor het worden aangemerkt als risicogroep.

Uit het PWC rapport FVS Particulieren

40% van de burgers stond in FSV geregistreerd met de indicatie ‘1×1’. Deze registratie betekende dat afhandeling door het ‘1×1-team’ van de afdeling Invordering nodig was omdat er sprake was van mogelijke fraude. Uit gesprekken is gebleken dat sommige medewerkers van Invordering deze indicatie als bewezen fraude opgevat hebben. Daarmee is het zeer aannemelijk dat
referenties naar FSV in de dossiers met ‘1×1’-registratie een rol hebben gespeeld bij de beslissing om de burger uit te sluiten voor MSNP of persoonlijke betalingsregeling. Dit heeft de Belastingdienst recentelijk ook aan de Kamer kenbaar gemaakt.

We zien in onze steekproef twee effecten optreden die aan de ‘1×1’-registratie te relateren zijn. De eerste is een direct effect voor de burger vanuit het onderzoek dat geregistreerd is in FSV. Uit ons onderzoek blijkt dat 4% van de populatie (~5.000 burgers) na de FSV-registratie een verzoek tot (gedeeltelijke) kwijtschelding van belastingschuld of tot minnelijke schuldsanering natuurlijke
personen (MSNP) heeft gedaan. Tevens blijkt dat 3% van de in FSV-geregistreerde burgers met een ‘1×1’-indicatie (~3.900 burgers) zijn uitgesloten van (gedeeltelijke) kwijtschelding of MSNP minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (MSNP) voor een latere belastingschuld, terwijlgeen opzet of grove schuld is geconcludeerd.

Uit de brief van de Staatssecretaris met betrekking tot de aanbesteding:

Op 27 januari 20211 meldde mijn voorganger uw Kamer dat het werk van CAF definitief is beëindigd. Ik acht het wenselijk dat er volledige duidelijkheid komt over de onderzoeken en werkwijze van CAF en de sturing daarop vanuit bijvoorbeeld het MT Fraude. Eerder heeft mijn voorganger aan het lid Omtzigt onderzoek toegezegd. Ik laat dit extern uitvoeren. Omdat het onderzoek moet worden aanbesteed, zal het helaas niet lukken om uw Kamer zoals eerder toegezegd nog deze maand te informeren. Wanneer een externe partij is geselecteerd zal ik uw Kamer via de kwartaalrapportage HVB informeren over de planning en opzet.

1 Kamerstukken II 2020/21, 31 066, nr. 807

Rapport_PwC_effecten_FSV_Particulieren

Rapport_PwC_externe_gegevensdeling_uit_FSV

NDR

De Redactie van Aanbestedingsnieuws valt op dat het CAF-onderzoek wel wordt aanbesteed terwijl een langjarig historisch onderzoek naar de militaire inzet in Afhanistan eerder deze week, dan weer niet wordt aanbesteed. Het ene onderzoek is het andere niet.

Fragment PWC rapport FSV Particulieren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *