Dusseldorp wint sloop Universiteitsgebouw Aardwetenschappen Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Dusseldorp wint sloop Universiteitsgebouw Aardwetenschappen Utrecht

Aannemer Dusseldorp heeft een opdracht gewonnen voor de sloop van het Aardwetenschappen gebouw van de Universiteit van Utrecht. Dat blijkt uit een gunningsbericht op TenderNed. Het gunningsbericht is 23 januari bekend gemaakt maar al op 23 november aan het sloopbedrijf gecommuniceerd. Blijkens het gunningsbericht is in totaal 2,1 miljoen met de opdracht gemoeid.

Dusseldorp ISM BV schriftelijk medegedeeld dat de Universiteit Utrecht heeft vastgesteld dat de inschrijving van Dusseldorp ISM BV, ten aanzien van de aanbesteding ‘Sanering en ontmanteling gebouw Aardwetenschappen’, de beste prijs-kwaliteitverhouding vertegenwoordigde. Op basis hiervan heeft de Universiteit Utrecht het voornemen geuit de opdracht aan hen te gunnen. DDC Consulting verzorgde de kostenraming. Zie ook: https://www.ddc.consulting/portfolio-items/sloopwerk-gebouw-aardwetenschappen/

Het Aardwetenschappengebouw (1979), voorheen in gebruik bij de faculteit geowetenschappen, is technisch verouderd en past niet meer bij de huidige vereisten voor onderzoek en onderwijs van de Universiteit Utrecht. Om deze reden wordt het gebouw ontmanteld. Voordat de daadwerkelijke (zichtbare) ontmanteling wordt uitgevoerd, vindt eerst grootschalige asbestverwijdering plaats.

Daarna wordt het gebouw inpandig aangepakt, waarbij de overgebleven installaties, wanden, plafonds, leidingen, et cetera worden verwijderd. Als dat gereed is, kan de constructieve ontmanteling plaatsvinden en verdwijnt het gebouw. Het project is onderdeel van de aanpak van het Noordwest Cluster. Dat is het gebied rondom het Aardwetenschappengebouw, tussen A27/A28, Leuvenlaan en de Botanische Tuinen in het Utrecht Science Park.

Het doel van het project is in beginsel om het Aardwetenschappengebouw te ontmantelen en een leeg stuk grond op te leveren. Er is op dit moment nog geen nieuwe bestemming voor het vrijkomende terrein.

In het gebouw uit de jaren ‘70 zijn veel asbestbronnen aanwezig. Asbest was in deze tijd een regulier en veel toegepast bouwmateriaal. Asbestverwijdering is complex en er moeten veel handelingen worden getroffen om al het asbest bereikbaar te maken en te kunnen verwijderen. De asbestbronnen bevinden zich door het gehele bouwwerk in bijvoorbeeld schachten, boven plafonds, bij wanden en in technische installaties.

Asbest en andere risicovolle stoffen (verontreinigde afvoeren en leidingen, zuurkasten, installaties) moeten zorgvuldig en bovenal veilig worden verwijderd om de vervolgwerkzaamheden (binnensloop en totale ontmanteling) veilig voor mens en milieu uit te kunnen voeren. De asbestsaneringswerkzaamheden bevinden zich in eerste instantie voornamelijk aan de binnenzijde van het gebouw. Op een later moment worden ook de asbesthoudende geveldelen verwijderd. Dit laatste is goed zichtbaar voor gebruikers van de omliggende gebouwen omdat dit in de buitensituatie plaatsvindt.

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250247;section=3#detail-publicatie:linkS5

https://www.uu.nl/organisatie/campus-development/projecten/ontmanteling-aardwetenschappengebouw

https://students.uu.nl/nieuws/ontmanteling-gebouw-aardwetenschappen

https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/zorgen-om-vrijgekomen-asbest-aardwetenschappengebouw

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *