Vertaaldiensten – UWV – Aanbestedingsnieuws

Vertaaldiensten – UWV

©uwv 2017

De dienstverlening in deze aanbesteding van het UWV omvat het uitvoeren van schriftelijke vertalingen, zodat informatie en
correspondentie leesbaar worden voor zowel uitkeringsgerechtigden, instanties en medewerkers van UWV. Bij het bestelproces maakt de leverancier gebruik van een eigen online platform (SaaS oplossing) dus een IV aspect is tevens van toepassing.

De aard en het doel van de opdracht is bijdragen aan de visie van grootbesteller SMZ: ‘SMZ staat voor de goede beoordeling’.
Daarnaast draagt de in te kopen dienst bij aan de doelstellingen van UWV ten aanzien van continuïteit, stabiliteit en informatiebeveiliging en privacybescherming door het realiseren van een stabiel, compliant bestel- en communicatiesysteem.

Deze opdracht wordt uitgevoerd voor verschillende UWV-locaties in Nederland. De geschatte waarde van de opdracht is €5.000.000,- exclusief btw voor de duur van de overeenkomst van vier jaar. Dit is gebaseerd op verwachte prijsontwikkelingen en de uitgaven van de huidige overeenkomst.

Vertaaldiensten zijn over het algemeen nodig voor het vertalen van:
 Medische documenten
 Juridische documenten
 Financiële documenten
 Marketing gerelateerde teksten
 Inkomende & uitgaande post
De vertaalwerkzaamheden zijn te onderscheiden in de volgende soorten opdrachten:
 Standaard vertaalopdrachten: betreffen schriftelijke vertaalopdrachten van de Nederlandse
taal naar een vreemde taal, van een vreemde taal naar de Nederlandse taal of van een
vreemde taal naar een andere vreemde taal. Voor standaard vertaalopdrachten (max.
10.000 woorden per opdracht) geldt een levertermijn van zes werkdagen.
 Beëdigde vertalingen: zijn gelijk aan standaard vertaalopdrachten maar deze dienen op
verzoek van UWV beëdigd te worden aangeleverd. Deze vertalingen zijn slechts sporadisch
nodig. Voor beëdigde vertaalopdrachten (max. 10.000 woorden per opdracht) geldt een
levertermijn van zes werkdagen.
 Spoedopdracht: standaard of beëdigde vertaalopdracht waarvoor een levertermijn 24 geldt
(met uitzondering van weekenden en feestdagen).

De afdeling Sociaal Medische Zaken- district Bijzondere Zaken (BZ) neemt momenteel circa 90% van de bestellingen af. De volgende afdelingen hebben tevens vertaaldiensten afgenomen:
Bezwaar & Beroep (B&B), Klant & Service (K&S), HandHaving, (HH), Werkbedrijf (WB), Uitkeren (UK), Concern Communicatie (CC), Facilitair bedrijf (FB), Human Resource Management (HRM), Strategie, Beleid & Kennis (SBK), GegevensDiensten (GD) en  Juridische Zaken (JZ).
Over het jaar 2021 zijn er 265 unieke aanvragers geweest voor vertaaldiensten. De inschrijvers moeten er rekening mee houden dat hun online platform dit aan kan en tevens opschaalbaar (kosteloos) is tot maximaal 350 unieke aanvragers.

De oereenkomst gaat naar verwachting in op 19 maart 2023 met een looptijd vier jaar. Tegen het einde van ieder contractjaar kan UWV de oereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Aan voornoemde aanvangsdatum kunnen inschrijvers geen rechten ontlenen. Deze Opdracht wordt gegund volgens het gunningscriterium “economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)”, beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned vrijdag 12 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269571

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *