Realisatie doorfietsroute De Hoek Haarlemmermeer – Aanbestedingsnieuws

Realisatie doorfietsroute De Hoek Haarlemmermeer

Foto: Google Earth

Vanaf januari 2023 wil de gemeente Haarlemmermeer starten met de realisatie van de doorfietsroute De Hoek. Een doorfietsroute is een nieuwe landelijke ontwikkeling ter bevorderen van het fietsen: het fietspad is breder, de voorrangsregels zijn anders. Primair gaat het om het realiseren van de doorfietsroute. Daarnaast verwachten we van de opdrachtnemer veel afstemming met o.a. provincie, nutsbedrijven, vervoersregio, gemeente, en particuliere ondernemingen aan die weg, zoals hotels. Om die doorfietsroute te realiseren moet de parallelweg geherstructureerd worden, incl. de busbaan en de calamiteitsroute. De opdracht omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:
1.280 ton Opbreken / afvoeren asfalt (50% teerhoudend)
5.200 ton Opbreken / afvoeren fundering (75% H.O. Slakken)
6.625 m3 Toepassen grondverbetering
3.945 m3 Leveren / verwerken zand
4.015 ton Leveren / verwerken menggranulaat
2.175 ton Leveren / aanbrengen asfalt
1.005 ton Leveren / aanbrengen asfalt rood
11.506 eenh. Opbreken / afvoeren bestratingsmaterialen
10.080 eenh. Leveren / aanbrengen nieuw bestratingsmateriaal
50 st Leveren / aanbrengen lichtmasten
2.000 m1 Leveren / aanbrengen kabels
2 st Aanpassen VRI
350 m Leveren en aanbrengen DT riolering, incl. putten
1000 m Geleiderail incl. groenwerkzaamheden. Spotsaneringen (laten) uitvoeren. Afstemming met en coördinatie van werkzaamheden derden die gelijktijdig worden uitgevoerd.

Werkzaamheden derden die gelijktijdig worden uitgevoerd door anderen in regie van gemeente
650 m Aanleg watertransportleiding
650 m Aanleg waterdistributieleiding
Omleggen overige kabels en leidingen
280 m Onderzoek NGE
De huidige OV calamiteitenroute (van R-Net bij sluiting van de Abdijtunnel) loopt over dit werk. Met de omzetting van de calamiteitenroute dient tijdens de uitvoering van het werk rekening gehouden te worden.
De gemeente beoogt een partij te contracteren:
– die een ‘partner’ is die uiteraard de doorfietsroute goed realiseert, die toegevoegde waarde biedt, meedenkt en helpt;
– garandeert en feitelijk in staat is dat hij het bestek uit kan voeren en ook uit zal voeren.

Aanbesteder volgt de niet-openbare procedure. De economisch meest voordelige inschrijving wordt door de aanbestedende dienst vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). De beoordelingsmethode zal gunnen op waarde zijn.
• Tariefstelling (60%)
• Planning / fasering (20%)
• Inzet duurzame brandstoffen en duurzame bouwplaats (20%)
Dit is een indicatie; de definitieve criteria zijn opgenomen in de gunningsleidraad.

Bron: Tenderned vrijdag 12 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269643

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *