Versnelde aanbesteding Kennedylaan Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Versnelde aanbesteding Kennedylaan Eindhoven

 Kennedylaan in Eindhoven. Foto: Google Streetview

De Kennedylaan is een zeer drukke verbindingsweg (oplopend tot > 4.000 mvt / uur) waarbij de werkzaamheden niet zonder hinder kunnen worden uitgevoerd. Invloed van de afsluitingen reiken tot in de gemeenten Helmond, Son en Breugel, Nuenen en op de rijkswegen A50 en A2 (Rijkswaterstaat RWS). Het betreft het vervangen van de asfalt- en funderingsconstructie van het gedeelte Kennedylaan (Tempellaan – Sterrenlaan). De werkgrenzen liggen vast. Dit groot onderhoud is noodzakelijk vanwege de slechte staat en zeer beperkte restlevensduur van de
rijweg. Onderzoeken met betrekking tot de onderhoudsmaatregelen zijn gestart of al deels afgerond.

Rijkswaterstaat is een belangrijke shareholder. Door de werkzaamheden en de daarbij optredende verwachte verkeershinder is er tijdens spitsuren een grote kans op “terugslag” op de Rijkswegen A50/A2. De hindercategorie is ingeschaald op A4. Dit kan wijzigen door het inkorten van de planning en effect van Minder Hinder maatregelen. Verwachting is dat Rijkswaterstaat (MHT) gaat mee werken aan het verkort
indienen van een vergunning (SLOT) aanvraag.
Dit betekent dat de vergunningaanvraag moet blijven voldoen aan de (klant)eisen van Rijkswaterstaat. Op het moment van schrijven van deze Vraagspecificatie zijn nog niet alle (klant)eisen van Rijkswaterstaat vastgesteld.
Naast aanliggende gemeenten en RWS is de Kennedylaan nog voor diverse andere actoren belangrijk (niet gelimiteerd):

 • 4 tankstations (concessiehouders)
 • Diverse scholen en ziekenhuizen in de directe omgeving
 • Omliggende (woon)wijken
 • Ontsluiting binnenstad
 • Hulpdiensten
 • Busdiensten (openbaar vervoer)
 • Industrieterrein Ekkersrijt (Son & Breugel)
 • Evenementen
 • Ontsluiting van buurgemeenten liggende aan de A 270.

De gemeente is al enige tijd bezig met de voorbereiding van de werkzaamheden en bijbehorende aanbesteding gericht op uitvoering in de vakantieperiodes van mei en zomer 2021. Op 31 maart 2020 heeft er een marktconsultatie plaats gevonden met een viertal specialistische aannemers. In deze bijzondere tijden rondom het coronavirus is onderzocht om het groot onderhoud Kennedylaan versneld aan te besteden.
Dit onderzoek in de markt is gestoeld op twee gronden:

 • • het verkeersaanbod op de Kennedylaan is momenteel drastisch verminderd;
 • • het verzoek van Bouwend NL om onderhoudswerken naar voren te trekken.

Het onderzoek heeft een positieve reactie opgeleverd uit de markt. Ook vanuit de reeds geplande markconsultatie moet worden geconcludeerd dat een versnelde aanbesteding en uitvoering in deze “Corona periode” gezien moet worden als een grote kans voor de gemeente Eindhoven.
De opdrachtgever heeft een afgewogen keuze gemaakt om het project in bouwteamverband, onder de toepasselijkheid van de ontwerpfase onder de DNR 2011 (met afwijkingen) en de realisatiefase onder de UAV2012 (met afwijkingen) te realiseren. Door de flexibiliteit in het bouwteam kan er adequaat ingespeeld worden op bovengenoemde onzekerheden en is de opdrachtgever actief betrokken in de ontwerpfase.

Het hoofproduct is een reconstructie van een asfaltverharding. Voor de technische invulling van het product zal door de opdrachtgever aan de hand van haar standaarddetails een start worden gemaakt om een bestek conform RAW systematiek op te stellen. Optimalisaties in de bouwteamfase zijn onder andere door de opdrachtnemer in fundering en de onder- en tussenlagen als alternatieven toegestaan op gebied van duurzaamheid/circulariteit. Evenals dat een gewijzigde opbouw van de asfaltconstructie bespreekbaar is mits e.e.a. natuurlijk niet nadelig is voor de levensduur en de kwaliteit.

In verband met het belang dat de realisatiefase zo spoedig mogelijk aanvangt, zal de gemeente aan de winnende inschrijver na de mededeling van de gunningsbeslissing een losse opdracht verstrekken voor de eerste (ontwerp)werkzaamheden, zodat zo spoedig mogelijk gestart kan worden met de ontwerpwerkzaamheden. De met de gunningsbeslissing beoogde overeenkomst (de bouwteamovereenkomst) wordt na het verstrijken van de opschortende termijn van 20 dagen gesloten, mits geen kort gedingprocedure wordt gestart en de gemeente de overeenkomst nog wenst te sluiten. Indien de opdracht al dan niet na een kort geding procedure definitief niet gegund wordt aan de beoogde opdrachtnemer die reeds (ontwerp)werkzaamheden heeft uitgevoerd, ontvangt hij voor in opdracht van de gemeente uitgevoerde (ontwerp)werkzaamheden een redelijke vergoeding. Indien de opdracht al dan niet na een kort geding procedure definitief wel gegund wordt aan de beoogde opdrachtnemer die reeds (ontwerp)werkzaamheden heeft uitgevoerd, ontvangt hij geen vergoeding voor de uitgevoerde (ontwerp)werkzaamheden behalve voor zover die is inbegrepen in de te gunnen opdracht.

Bron: Tenderned 14 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/192578

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *