Vernieuwing en onderhoud openbare verlichting Utrechtse Heuvelrug – Aanbestedingsnieuws

Vernieuwing en onderhoud openbare verlichting Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is een gemeente in het Zuidoosten van de Nederlandse provincie Utrecht, dat een groot deel van de gelijknamige Heuvelrug omvat. De gemeente is per 1 januari 2006 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Amerongen (m.u.v. Elst), Doorn, Driebergen-Rijssenburg, Leersum en Maarn.

De openbare verlichtingsinstallaties van de aanbestedende dienst zijn oud. In 2012 is de verlichting overgenomen uit een leaseconstructie (8.400 lichtpunten (peildatum 1 januari 2016)). Sinds dat moment zijn de installaties onderhouden door een vakbekwame aannemer op basis van een RAW-bestek. De gemeente heeft het voornemen de verlichting integraal te vervangen en te onderhouden zodat de installatie weer geheel bij de tijd is. Als regie-voerende gemeente wenst de aanbestedende dienst op afstand van de dagelijkse praktijk te acteren waarvan zowel de aanbestedende dienst als de opdrachtnemer profijt zullen
hebben. De aanbestedende dienst ziet graag dat ook de opdrachtnemer investeert in kwaliteit. Dus schuift de rol van de aanbestedende dienst op naar een regierol waarin hij kan meekijken met de opdrachtnemer maar niet operationeel betrokken is.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de vernieuwing en onderhoud van in eigendom van aanbestedende dienst zijnde openbare verlichting. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
a. Operationeel en beschikbaar hebben van een beheersorganisatie.
b. Vernieuwen Openbare verlichting.
c. Herstellen van storingen.
d. Herstellen van schade

Het doel van deze Europese openbare aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst en wachtkamerovereenkomst op een transparante, rechtmatige en doelmatige wijze waarbij de aanbestedende dienst één inschrijver wenst te contracteren voor elke overeenkomst ten behoeve van vernieuwing en onderhoud openbare verlichting voor de jaren 2022 tot en met 2030. De overeenkomst treedt in werking op 1 augustus 2022 en loopt af op 31 december 2026. De opdrachtgever kan de overeenkomst, onder dezelfde voorwaarden, twee keer verlengen met een periode van maximaal vierentwintig maanden. De aanbestedende dienst hanteert een prijsplafond van €4.500.000,- voor de initiële looptijd, zonder verlengingen. Elke inschrijving met een inschrijvingssom hoger dan het prijsplafond is niet geldig en komt niet in aanmerking voor gunning. Als gunningscriterium wordt de beste prijs-kwaliteitsverhouding gehanteerd (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 24 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/256741

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *