Vernieuwers Fries staken opdracht om aanbestedingsplicht – Aanbestedingsnieuws

Vernieuwers Fries staken opdracht om aanbestedingsplicht

Het Fries Dagblad meldt dat het vernieuwen van het Friese onderwijs stil ligt, tot er duidelijkheid is over hoe het moet met de Europese Aanbestedingsregels. De opdrachtverstrekking aan de Friese werkgroep overschrijdt namelijk de drempelwaarden voor het Europese Aanbesteden.

Alleen voor het Fries leverde het vernieuwingsprogramma problemen op, omdat hiervoor de bevoegdheid bij de provincie ligt, en niet bij het Ministerie van Onderwijs in Den Haag. Nadat de provincie de werkgroep vertelde dat de opdracht moest worden aanbesteed, legden zij het werk stil.

©Friesland 2019

Over het uitblijven van de opdracht zijn al vragen gesteld door de Friese fractie FNP bij monde van statenlid Corlienke de Jong. De Jong is teleurgesteld dat het Friese deel van het programma achter het net vist: “,,Aanst komme der allegear nije doelen foar Frânsk, Dútsk en natuerkunde en komt it Frysk der in heal jier letter wer achteroan.”

Zie verder:

https://frieschdagblad.nl/2019/10/29/provincie-legt-vernieuwing-vak-fries-stil?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *