verkoop en ontwikkeling Engweg 8-14 Driebergen – Aanbestedingsnieuws

verkoop en ontwikkeling Engweg 8-14 Driebergen

Kaart: Gemeente Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een nationale aanbesteding geplaatst met betrekking tot de (ver)koop en ontwikkeling van Engweg 8-14 te Driebergen door de gemeente Utrechtse Heuvelrug, zijnde de Aanbestedende dienst. De Engweg 8-14 grenst direct aan het centrumgebied van de kern van het dorp Driebergen en wordt gegeven de functies in de directe omgeving en voornoemde ligging geschikt geacht voor transformatie naar woningbouw. Deze ontwikkeling, tezamen met de verkoop van de locatie, wordt voor deze aanbesteding gekwalificeerd als de opdracht.

De aanbestedende dienst volgt voor deze aanbesteding de Nationale openbare procedure. De gunning zal plaats vinden conform de in de aanbestedingsdocumenten  geformuleerde voorwaarden. De aanbestedende dienst voert geen prijsonderhandelingen. De aanbestedende dienst zal de opdracht niet via het volledige Europese regime aanbesteden, omdat de rechten en plichten in relatie tot de opdracht op grond van de thans bekende informatie en stand van zaken in literatuur en jurisprudentie niet als een (Europees)aanbestedingsplichtige overheidsopdracht behoeft te worden beschouwd.  Het betreft hier de verkoop van een grondpositie en het binnen de publiekrechtelijke kaders faciliteren van een gebiedsontwikkeling. Wel wordt in het kader van transparantie en bevordering van de marktwerking met toepassing van de nationale openbare procedure een passende mate van openbaarheid in acht genomen. Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een koop- en realisatieovereenkomst met één marktpartij.

Foto: Google Streetview

Bron: Tenderned 28 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/178957

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *