Vernieuwbouw de Meidoorn Amsterdam-West binnen de ring – Aanbestedingsnieuws

Vernieuwbouw de Meidoorn Amsterdam-West binnen de ring

Foto: Google Streetview

Het bestuur van Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), stichting voor openbaar primair onderwijs, wil het schoolgebouw van De Meidoorn vernieuwen in het schooljaar 2021/’22. De school bestaat, inclusief de tussenverdieping, uit vijf bouwlagen. De school heeft nu bijna 300 leerlingen verdeeld over 13 groepen. De school wil groeien naar circa 340 leerlingen. De vernieuwbouw zorgt ervoor dat de onderwijsvisie, die gestoeld is op het gedachtegoed van Maria Montessori, optimaal kan worden ingevuld; een alles-in-één-school voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar met 13 groepen met ruimte voor tussenschoolse opvang en voor- en vroegschoolse educatie voor in totaal twee groepen. De gymzaal wordt vergroot.
AWBR wil passende huisvesting realiseren in een functioneel, toegankelijk, flexibel, veilig, gezond, fris, energiezuinig en toekomstbestendig gebouw met een gymzaal en ruimten voor breder gebruik door buurt en verenigingen. AWBR streeft daarbij naar een gezonde exploitatie en een passende aantrekkelijke verbindende buitenruimte. De vernieuwbouw en buitenruimte worden in de zomer van 2022 opgeleverd.

De werkzaamheden die in deze aanbesteding worden uitbesteed bestaan op hoofdlijnen uit:

 • de volledige sloop gymzaal
 • leegslopen van te behouden gebouwdelen
 • funderingswerkzaamheden gymzaal
 • aanpassingen bestaande vloervelden (begane grond)
 • aanbrengen vloeren
 • constructieve aanpassingen
 • herindeling ruimten
 • lift aanbrengen
 • realiseren gymzaal
 • realiseren sanitaire ruimten
 • vernieuwen wand-, vloer- en plafondbekleding
 • vaste inrichting inclusief garderobes
 • aanbrengen nieuwe geluidsabsorberende plafonds in verblijfsruimten en aula/gymzaal
 • aanbrengen geluidswerende vloer/plafondconstructie in verblijfsruimten op de verdiepingen
 • na-isolatie geveldelen en kierdicht maken

In deze aanbestedingsprocedure is gekozen voor de nationale niet-openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 3 ARW2016, d.w.z. dat de aanbesteding in twee ronden plaatsvindt. Eerst worden voor de opdracht geschikte partijen geselecteerd, daarna wordt aan maximaal vijf
geschikt bevonden partijen een inschrijving gevraagd.

Bron: Tenderned 7 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216283

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *