Bereikbaarheid Royal Flora Holland Aalsmeer – Aanbestedingsnieuws

Bereikbaarheid Royal Flora Holland Aalsmeer

Royal Flora Holland Aalsmeer. Foto: Google Streetview

De Provincie Noord-Holland, gemeente Aalsmeer, Coöperatie Royal FloraHolland en de Vervoerregio Amsterdam hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de realisatie van een HOVhaltepaar langs de N231 inclusief een voetgangersbrug over de N231 naar FloraHolland. In de huidige situatie rijden buslijnen over het terrein van Royal FloraHolland, maar uit onderzoek is gebleken dat relatief weinig passagiers gebruik maken van de haltes op het Royal FloraHolland terrein. Vervoerregio Amsterdam heeft de wens om de reistijd van de busreizigers te verkorten door o.a. de buslijnen die over het terrein van Royal FloraHolland rijden te verleggen naar de route over de N231 en langs de N231 een haltepaar te realiseren. Om op een veilige wijze vanaf de FloraHolland centrum locatie naar de haltes te kunnen gaan, wordt een voetgangersbrug aangelegd die voorzien is van trappen en liften. Daarmee worden de haltes goed en veilig bereikbaar voor personeel van Royal FloraHolland en voor bezoekers van de onlangs geopende attractie FloriWorld. Daarnaast is in de samenwerkingsovereenkomst ook de aanleg van een snellere verbinding voor het vrachtverkeer vanaf Schiphol via de N201 en N231 naar de bloemenveiling Royal FloraHolland
opgenomen. Deze verbinding wordt ook wel de Ongestoord Logistieke Verbinding, oftewel OLV genoemd.

Het veilingterrein bestaat uit een aantal verschillende deellocaties, te weten locatie Centrum, locatie Zuid en locatie Oost. Locatie Oost ligt tussen de N201 en locatie Centrum. Ongeveer 10 jaar geleden is de zuidzijde van Locatie Oost ontwikkeld, maar het grootste gedeelte van locatie Oost is momenteel nog braakliggend. Om de locatie Oost verder te kunnen ontwikkelen is de aanleg van de OLV vereist. De OLV bestaat uit 2 onderdelen, een OLV-ingang en een OLV-uitgang. De OLV-ingang is een verbinding vanaf de N201 naar de zuidzijde van locatie Oost en de OLV-uitgang is een verbinding vanaf de noordzijde van de locatie Oost via de Middenweg naar de N201. De aanleg van de OLV-ingang is onderdeel van deze opdracht. De aanleg van de OLV-uitgang maakt geen onderdeel uit van de opdracht en zal door derden worden gerealiseerd.

De provincie Noord-Holland heeft de volgende scope van het project vastgesteld:
a) Het realiseren van een Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) vanaf de N201 langs de N231 voor (logistiek) verkeer naar het veilingcomplex van Royal FloraHolland en Experience Center FloriWorld;
b) Het realiseren van een dubbele HOV-halte ten behoeve van Royal FloraHolland en het Experience Center FloriWorld, ter hoogte van de distributiegang van Royal FloraHolland;
c) Het maken van een veilige ongelijkvloerse kruising (voetgangersbrug) over de N231 om de dubbele HOV-halte bereikbaar te maken, inclusief trappen en liften (3x);
d) Het aanleggen van een korte busbaan vanaf de nieuw aan te leggen HOV-halte tot aan het VRIkruispunt bij de ingang van Royal FloraHolland, inclusief de daarbij behorende aanpassingen;
e) Het qua vormgeving en beeldkwaliteit optimaal inpassen van de ongelijkvloerse oversteekplaats voor voetgangers, zowel gezien vanaf het maaiveld als vanaf de brug;
f) Het maximaal publieksgericht uitvoeren van deze opdracht met minimale overlast voor het verkeer (inclusief openbaar vervoer) en de omgeving en met een tevreden omgeving en (bestuurlijke) stakeholders;
g) Het maximaal veilig uitvoeren van deze opdracht waarbij de verkeersveiligheid tijdens de uitvoering wordt gegarandeerd;
h) Het op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze realiseren van deze opdracht.

Naar het oordeel van de aanbestedende dienst is bij deze opdracht geen sprake van het samenvoegen van opdrachten. De diverse onderdelen (o.a. Ongestoord Logistieke Verbinding, HOV-halte, korte busbaan en ongelijkvloerse kruising) van deze aanbesteding worden gebundeld in één project, omdat de onderdelen elkaar direct beïnvloeden. De aanbesteder is van oordeel dat sprake is van één opdracht en derhalve geen sprake is van een samengevoegde opdracht. De afstemming van de onderdelen en fasering van werkzaamheden is daarom beter te realiseren door te werken met één contractpartij.

Aanbesteder volgt, gelet op de aard en de omvang van deze opdracht, een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure als bedoeld in hoofdstuk 3 van het ARW 2016. In deze aanbestedingsprocedure worden ten eerste, op basis van de aanmeldingen, gegadigden
geselecteerd. De geselecteerde gegadigden wordt vervolgens gevraagd een inschrijving te doen overeenkomstig de offerteaanvraag. Gegund wordt aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving doet behoudens beëindiging van deze aanbesteding vóór gunning.
De economisch meest voordelige inschrijving zal worden vastgesteld op basis van het criterium beste prijs-kwaliteitverhouding, conform artikel 3.6.1, sub a ARW 2016). Hierbij zullen, als bedoeld in artikel 3.6.2 van het ARW 2016, de volgende nadere criteria worden gehanteerd:

  • Duurzaamheid o.b.v. Dubocalc/MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator);
  • Hinderbeperking omgeving;
  • Risicobeheersing.

Bron: Tenderned 7 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216300

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *