Verlegging Grubbenvorsterweg Venlo – Aanbestedingsnieuws

Verlegging Grubbenvorsterweg Venlo

Grubbenvorsterweg Venlo. Foto: Google Streetview

Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel het sluiten van één overeenkomst met één opdrachtnemer aangaande de verlegging van de Grubbenvorsterweg tussen de autosnelweg A67 en de Parlevinkerweg 42 binnen de gemeente Venlo. Het werk betreft in hoofdzaak:
a. Tijdelijke verkeersmaatregelen
b. Opruimingswerk:

verwijderen elementenverharding
verwijderen asfaltverharding
verwijderen rioleringen
verwijderen markering en bebording
verwijderen boomstobben

c. Grondwerken:

grondwerk sleuven
ontgraven, vervoeren en verwerken grond
aanbrengen fundering van betongranulaat

d. Riolering:

aanbrengen vuilwaterriool van gvk
aanbrengen infiltratieriool van beton en gvk
aanbrengen huis- en kolkaansluitingen van pvc

e. Verharding:

aanbrengen elementenverharding
aanbrengen asfaltverharding

f. Markering / bebording

aanbrengen markering en bebording

g. Groenvoorzieningen:

inzaaien

De overeenkomst wordt gegund aan één inschrijver en wel die inschrijver die de laagste prijs heeft geboden. Indien er door een gelijke score niet kan worden vastgesteld welke inschrijver de EMVI heeft, dan zal loting ten kantore van de gemeente Venlo plaatsvinden.

Bron: Tenderned vrijdag 28 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277496

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *